ร้อยเอ็ด4วันตาย9เจ็บ23คนวันนี้ได้รับเงินคุ้มครองจากประกัน1รายเงิน35,000บาท

ร้อยเอ็ด4วันตาย9เจ็บ23คนวันนี้ได้รับเงินคุ้มครองจากประกัน1รายเงิน35,000บาท

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว
ในวันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน พร้อมด้วย นายกฤษฎา มะลิซ้อน ขนส่งร้อยเอ็ด แถลงข่าวผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ นายธรณี ครองยุติ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร้อยเอ็ด และคณะ พร้อมด้วยนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ สำนักงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมประชุมในพื้นที่ระบบ Zoom Meeting ด้วย16มาตรการ
สรุปผลการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยมีข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในรอบ 24 ชั่วโมงของวันที่ 1 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันที่4ของช่วงควบคุมเข้มข้นเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565
สรุปดังนี้ เกิดอุบัติเหตุ 11 ครั้ง เจ็บ9คน เสียชีวิต3คน เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เกิดเหตุ18ครั้งเจ็บ17คนตาย2รายเป็นชาย
สรุประหว่างวันที่29ธค2564-1มค2565 จำนวน4วันเกิดเหตุ30ครั้งเจ็บ23คน(ช18ญ5)ตาย9ราย ปีที่แล้วเกิดเหตุ37ครั้งเจ็บ45คน(ช35ญ10)ตาย6เป็นชาย สรุปเจ็บลดลง22คนตายเพิ่มขึ้น3ราย
ดำเนินคดี ไม่มีใบขับขี่1,134คน ไม่สวมหมวกนิรภัย925คนไม่คาดเข็มขัดนิรภัย633คน
ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ รถมอเตอร์ไซค์ 28 ครั้ง รถปิคอัพ2ครั้ง,สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ ขับรถเร็ว 15 ครั้ง ดื่มแล้วขับ5ครั้ง ตัดหน้ากระชั้นชิด6ครั้ง,ช่วงอายุที่เสียชีวิต 15-19ปี 30-39ปี 70ปีขึ้นไป อย่างละ2ราย,ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ 15.01-18.00น.8ครั้ง 00.01-03.00น. 09.01-12.00น. 21.01-00.00น.อย่างละ5ครั้ง
สาเหตุจากยานพาหนะ ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มเอง13ครั้ง,ขับขี่รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถปิคอัพ6ครั้ง,ขับขี่รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถเก๋ง4ครั้ง,ขับขี่รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนขับขี่รถจักรยานยนต์2ครั้ง

เสียชีวิต3ราย ได้แก่ รายที่7 นายพัฒนะ พันโน อายุ 18 ปี ที่อยู่ 199 หมู่ที่ 6 บ้านดงมัน ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด เมื่อ 31 ธ.ค. 64 23.00 น.สถานที่เกิดเหตุ ถนน เทศบาล ทางโค้งบ้านโคกกกม่วง ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฒ 3009 รอ. (ไม่มี พ.ร.บ./ไม่ทราบ)ขับขี่รถเสียหลักล้มศีรษะกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บสาหัส หน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐานนาส่ง รพ.โพนทอง ส่งต่อ รพ.ร้อยเอ็ด และต่อมาได้รับแจ้งว่าเสียชีวิต วันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 08.15 น.ปัจจัยเสี่ยง/มาตรการ 1ร 2ส 3ข 4ม-ทัศนวิสัยไม่ดี-ขับรถเร็ว
เสียชีวิตรายที่8 นายถาวร ศรีขัดเค้า อายุ 56 ปี ที่อยู่ 9 หมู่ที่ 6 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 1มค65 ขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีขาวเขียวเลขขนขร้อยเอ็ด(ไม่มีพรบ./ไม่ทราบ)ถึงที่เกิดเหตุทางหลวงทางตรงบ้านหนองพอกต.หนองพอกอ.ธวัชบุรี รถเสียหลักล้มลงข้างทางเสียชีวิตในเวลาต่อมา,รายที่9นายวิชาน พันละกา อายุ 71 ปี ที่อยู่ 41/1 หมู่ที่ 8 บ้านแดง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เมื่อ 1มค65 เวลา17.05น.ขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีดำเลขขตฉ925รอ(ไม่มีพรบ/ไม่ทราบ)ถึงจุดเกิดเหตุทางตรงเลี่ยงเมืองบ้านโนนสว่างม.19ต.เหนือเมืองอ.เมืองร้อยเอ็ดข้ามร่องถนนชนกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีดำไม่ติดป้าย(ไม่มีพรบ/ไม่ทราบ)ที่นายชยพล จันเดช ขับขี่มาได้รับบาดเจ็บ จนนายวิชาน เสียชีวิต
สำนักงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) แจ้งว่า ที่เสียชีวิตทั้ง3ราย กรณีที่ล้มเอง รถมีพรบ.ได้รับความคุ้มครองเงิน 35,000บาท ส่วนอีก2รายรถไม่มีพรบ.ไม่ได้รับวามคุ้มครองจากประกัน แต่สามารถร้องรับเงินช่วยเหลือจากเงินกองทุนฯคปภ.ได้โดยมีเงื่อนไข สายด่วน คปภ.1186 รถทำประกันได้รับความคุ้มครอง

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว