บริษัท เวิร์ล คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณ ลัลฌ์ณภัทร สิริรัตนภักดิ์ ประธานผู้ถือหุ้น แจ้งข่าวเปิดแอพพลิเคชัน แฟลตฟอร์มออนไลน์ EMarketShops ที่ทำตลาดต่างประเทศ พ่วงสาขาต่างประเทศกว่า 15 สาขา 15 ประเทศทั่วโลก วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการโชว์ศักยภาพสินค้าไทยไปสู่ตลาดโลก

บริษัท เวิร์ล คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณ ลัลฌ์ณภัทร สิริรัตนภักดิ์ ประธานผู้ถือหุ้น แจ้งข่าวเปิดแอพพลิเคชัน แฟลตฟอร์มออนไลน์ EMarketShops ที่ทำตลาดต่างประเทศ พ่วงสาขาต่างประเทศกว่า 15 สาขา 15 ประเทศทั่วโลก วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการโชว์ศักยภาพสินค้าไทยไปสู่ตลาดโลก

โดยการเชื่อมธุรกิจต่างประเทศด้วยแอพพลิเคชันแฟลตฟอร์ม โดยให้ผู้ผลิตและผู้ซื้อติดต่อกันโดยตรง โดยการลงทะเบียน เปิดร้านค้าออนไลน์ในแอพพลิเคชัน EMarketShops หรือ เว็ปไซค์ EMarketShops ปัจจุบันมีสินค้าไทยสนใจเข้าลงทะเบียนแล้วจำนวนมากโดย ทางบริษัท เวิร์ล คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย)

จำกัด จะเป็นศูนย์กลาง และ สนับสนุนช่วยเหลือ พลักดันสินค้าไทยและสินค้าที่ผ่านการคัดเลือกของแต่ละประเทศเข้าซื้อขายในแอพพลิเคชัน EMarketShops ในขณะที่บริษัทกำลังเร่งดำเนินการสร้าง Supermarket ขนาดกลางในแต่ละประเทศสาขาของบริษัท เพื่อรองรับสินค้าวางขายอีกด้วย นอกจากโกดัง คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า บริษัทยังมุ่งพัฒนาขยายต่อไปในประเทศอื่นๆอีกด้วย