มุกดาหาร ชาวบ้านร้องทุกข์ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ำท่วมขัง

มุกดาหาร ชาวบ้านร้องทุกข์ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ำท่วมขัง

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ชาวบ้านร้องเรียนกรณีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเหล่าต้นยม ตำบลหนองแวง ถึงบ้านนาหัวภู ตำบลนาโสก เป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ำท่วมขัง ทำให้ชาวบ้าน กว่า 100 หลังคาเรือน ได้รับความเดือนร้อนในการสัญจร
ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน ตำบลหนองแวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร กว่า 30 คน ว่าถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเหล่าต้นยม ตำบลหนองแวง ถึงบ้านนาหัวภู ตำบลนาโสก ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ำท่วมขัง มาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว เนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีรถยนต์และรถบรรทุกสินค้าเกษตรวิ่งผ่านเป็นประจำ ทำให้ชาวบ้านสัญจรไปมาลำบาก ยิ่งเด็กนักเรียนที่เดินทางไปโรงเรียนขับขี่รถจักรยานยนต์ไปมาก็เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแล้ว ยิ่งฤดูฝนน้ำท่วมขังเต็มถนน
นายสมัคร ศรีสุข

ชาวบ้านในพื้นที่ กล่าว่า ชาวบ้านตำบลหนองแวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร กว่า 100 หลังคาเรือน ได้ใช้ถนนเส้นนี้สัญจรไปมาลำบากประชาชนใช้ถนนเส้นนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งบ้านเหล่าต้นยมและบ้านนาหัวภู ใช้ในการรับ-ส่งเด็กไปโรงเรียน เดินทางซื้อกับข้าว ชาวบ้านไปหาหมอ และใช้สัญจรไป-มาลำบาก ในชีวิตประจำวันตลอดจนเส้นทางนี้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร ถนนเส้นนี้เป็นถนน อบจ.จังหวัดมุกดาหารเป็นผู้รับผิดชอบ จึงอยากฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านด้วย

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177