ภูธรเชียงดาวจัดสร้างฝายร่วมชาวบ้านทดน้ำใช้แก้ภัยแล้ง

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ทีมพิราบขาว ข่าว
ภูธรเชียงดาวจัดสร้างฝายร่วมชาวบ้านทดน้ำใช้แก้ภัยแล้ง

1 กันยายน2563 เวลา 900น
ทาง พตอ ปิยะ พันธ์ภัทรพงษสินธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการตำรวจ บรรเทาสาธารณะภัยเชียงดาว อาสารักษาดินแดนเชียงดาว ทหาร กองกำลังผาเมือง ชลประทานเชียงดาวและชาวบ้านม่วงฆ้องหมู่3 ต.เชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ150 คน มาพร้อมกัน ณ ฝายวังไฮ้ ฝายธรรมชาติต้นแบบแห่งการเรียนรู้อและ อนุรักษ์พันธ์ปลาพื้นบ้านดั่งเดิมตลอดการกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามแล้งหรือการผันน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรของชาวเชียงดาวแบบยั่งยืน จึงมีจิตอาสาหลายหน่วยงานให้ความสำคัญแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ ประธานราษฎร์ ให้การต้อนรับธรรมชาติต้นแบบแห่งการเรียนรู้

และ อนุรักษ์พันธ์ปลาพื้นเมือง ตลอดการกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามแล้งเพื่อการผันน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรของชาวเชียงดาวแบบยั่งยืน จึงมีจิตอาสาชาวบ้านและส่วนราชการหลายหน่วยงานรวมพลังมาสร้างฝายให้ชาวบ้านเพื่อให้ความสำคัญแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ และน้ำสามารถนำไปใช้กับ หมู่3บ้านม่วงฆ้อง หมู่7 บ้านดง หมู่9 บ้านทุงหลุก หมู่ 11 บ้านแม่เตาะ หมู่ 2 บ้านแม่ย๊ะ หมู่7 บ้านสบอ้อ และพื้นที่เกษตร สองพันกว่าไร่ โดยทุกคนได้ร่วมสร้างฝายมีชีวิตนี้ตามแนวปรัชญาของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่9 พ่อหลวงที่คนไทยยังนับถือรำลึกในคุณงามความดีของพระองค์ท่านและสนองแนวทางการสืบสานตามแนวทางพ่อ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยุ่หัว จึงร่วมกันแต่งชุดจิตอาสาพระราชทานทำความดีเพื่อแผ่นดินในวันนี้