ปราจีนบุรี แถลงข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019!!

ปราจีนบุรี แถลงข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019!!

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 20 มีค.63 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์
หัตถกิจโกศล ผวจ.จัดแถลงข่าว
จากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี แจ้งให้ทราบว่า จังหวัดปราจีนบุรี พบผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สะสมทั้งหมด 30 รายตรวจไม่พบเชื้อและกลับบ้านได้ 29 ราย

โดยพบผู้ป่วยยืนยัน โรคโควิด
19 จำนวน 1 รายเป็นเพศชายอายุ 34 ปี (รวมอยู่ในจำนวนผู้ป่วยยืนยันที่กระทรวงสาธารณสุขแถลง) มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่กรุงเทพฯ มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯผลตรวจยังไม่พบเชื้อ จึงกลับบ้านที่จังหวัดปราจีนบุรี แต่เนื่องจากยังมีอาการอยู่จึงเข้ารับการตรวจยืนยันอีกครั้งปัจจุบันยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ได้ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 2 ราย รับตัวไว้เฝ้าระวังสังเกตุอาการจนครบ 14 วันขณะนี้ไม่มีอาการป่วย
อยู่ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ทั้งนี้ ได้มีการสื่อสารความเสี่ยงและทำความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับผู้ป่วยเพื่อลดความตื่นตระหนก ในเรื่องช่องทางการติดโรค ลักษณะการแพร่กระจายของโรค และการป้องกันตนเองสำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้สร้างสุขอนามัย ยึดหลัก ลด เลี่ยง ดูแล คือลดความเสี่ยงด้วยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น หากรู้สึกไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดและพื้นที่ที่มีคนหนาแน่นเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้าดูแลสุขภาพตนเองและสังคม ด้วยการกินร้อน ช้อนกลาง ทำตนเองให้แข็งแรง และกักตัว 14 วัน เมื่อเดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาดประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ COVID-19 ด้วยแบบประเมินออนไลน์โรงพยาบาลราชวิถี และติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสารได้ทาง เว็บไซต์ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ตลอด 24 ชั่วโมง
หรือทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ในเวลาราชการในการแถลงข่าวในครั้งนี้โดยมีนายโชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
และแพทย์หญิงสุเบญจา พิณสาย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่ต่างๆซึ่งมีทาง อบต.ย่านรี และรพ.สต.บ้านเขาด้วน ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปและเย็บหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในหมู่บ้านนั้นๆ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าหลาย อบต.ในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิดและฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น…