ผู้นำท้องถิ่นจัดประชุมสภากาแฟ อ.สวรรคโลก เน้นคลีนวารี

ผู้นำท้องถิ่นจัดประชุมสภากาแฟ อ.สวรรคโลก เน้นคลีนวารี

เมื่อเวลา 07.30น. ณ.โรงนาบ้านไร่ ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย นาย จิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยมาเป็นประธานการประชุม โดยทั้งนี้ได้มีการสนทนาเกี่ยวกับการบริหารในท้องที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหากันแต่ละในท้องที่ของ เทศบาลและ องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอสวรรคโลกโดยมีตัวแทนคือ นายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งฯ พร้อมกันนี้

นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์(อดีตรองผู้ว่าจังหวัดพิษณุโลก และ นาง ภัทรรัตน์ เจริญสุรภิรมย์ ประธานกรรมการบริษัท พี.ซี.โอ.เอ.จำกัด โดยทั้งนี้ ได้มีการประชุมเกี่ยวกับ คลีนวารี ระบบปรับปรุงประปาบัญชีนวัตกรรมไทย รูปแบบการปรับปรุงประปาหมู่บ้านเดิมซึ่งมีตัวแทนจากบริษัทได้มาแนะนำเกี่ยวกับโครงการนี้โครงการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชนด้วย โดยมีวาระการประชุมถึงเวลา 09.30น.

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939