มทบ.37 จัดกำลังพล ร่วมกับ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน รร.บ้านแซววิทยาคม ทำการพรวนดิน เตรียมแปลงปลูกผัก และทำการปรับดินรอบบริเวณบ่อเลี้ยงปลา ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ สืบสานงานเศรษฐกิจพอเพียง รร.บ้านแซววิทยาคม ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

มทบ.37 จัดกำลังพล ร่วมกับ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน รร.บ้านแซววิทยาคม ทำการพรวนดิน เตรียมแปลงปลูกผัก และทำการปรับดินรอบบริเวณบ่อเลี้ยงปลา ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ สืบสานงานเศรษฐกิจพอเพียง รร.บ้านแซววิทยาคม ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

*******************
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 66 เวลา 0800 ร.ต. ไพบูลย์ สายหงษ์ หน.ชป.โครงการฯ บ้านธารทอง พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกับ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน รร.บ้านแซววิทยาคม ทำการพรวนดิน เตรียมแปลงปลูกผัก และทำการปรับดินรอบบริเวณบ่อเลี้ยงปลา ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ สืบสานงานเศรษฐกิจพอเพียง รร.บ้านแซววิทยาคม ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย