ร้อยเอ็ดรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกให้เกิดความตระหนักถึงโทษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า

ร้อยเอ็ดรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกให้เกิดความตระหนักถึงโทษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการประชุมวิชาการ “To be more effective in COPD Management 2023 และรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก โดยมี นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
โดย คณะกรรมการระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคปอดอุดกั้น เรื้อรัง เขตสุขภาพที่ ๗ ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการฯ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ที่อาจมีสาเหตุหลักมาจากการสูบบุหรี่ ได้รับการดูแลตามแนวทางการรักษาที่มีคุณภาพ พร้อมป้องกันการกำเริบของโรค และลดอัตราการเสียชีวิต รวมถึงรณรงค์งดสูบบุหรี่ในประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงความสำคัญพิษภัยของบุหรี่ ซึ่งอาจทำลายทั้งสุขภาพ

และสังคมรอบข้าง
ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกาศเจตนารมณ์ “การขับเคลื่อนจังหวัด ปลอดบุหรี่ / บุหรี่ไฟฟ้า” ซึ่ง ทุกหน่วยงานจะร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้เกิดความตระหนักถึงโทษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมให้ทุกหน่วยงานจะร่วมกันสนับสนุน การห้ามจำหน่าย บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ให้แก่ เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และในสถานศึกษาและศาสนสถานทุกแห่ง รวมถึงสถานที่ราชการให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ ห้ามมิให้สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ขณะแต่งเครื่องแบบข้าราชการ ทั้งภายในและภายนอกบริเวณอาคารอย่างเด็ดขาด

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ 088-573-0542-ข่าว
ปชส-ร้อยเอ็ด/ภาพ