ชาวแม่สะเรียงเดือดฮือคัดค้านไม่เอาโรงโม่หิน และเหมืองแร่

ชาวแม่สะเรียงเดือดฮือคัดค้านไม่เอาโรงโม่หิน และเหมืองแร่

ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีชาวบ้านจำนวน 3 หมู่บ้านกว่าห้าร้อยคนรวมตัวกันเดินขบวน ชูป้ายคัดค้านไม่เอาโรงโม่หิน หวั่นจะเกิดผลเสียต่อชุมชนหากมีการทำเหมืองแร่เกิดขึ้น โดยกลุ่มพลังมวลชนได้เดินถือป้ายคัดค้านการขอประทานบัตรเหมืองแร่ โดยมีนายทองทิพย์ แก้วใส ตัวแทนชาวบ้านที่จะได้รับความเดือดร้อน แสดงเจตจำนงยื่นเอกสารการลงชื่อของชาวบ้านที่ร่วมคัดค้านการออกประทานบัตรโรงโม่หิน ภายหลังจากที่อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ โดยทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ทำการประกาศให้ทราบทั่วกัน ในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ที่อยู่รอบแนวเขตการขอประทานบัตร ประกอบด้วย บ้านโป่งดอยช้าง บ้านท่าข้ามใต้ ต.บ้านกาศ และบ้านแพะ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่สะเรียง มารับหนังสือการคัดค้านของชาวบ้าน พร้อมระบุว่า ทางอำเภอแม่สะเรียงจะส่งเรื่องการคัดค้านของประชาชนชาวแม่สะเรียงไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป.ทำให้ผู้ร่วมชุมนุมต่างพอใจแล้วสลายตัว
สำหรับเนื้อหาสาระของการคัดค้านการยื่นขอประทานบัตรเหมืองแร่ ระบุว่า ประชาชนต่างตระหนักดีว่าจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีต่อชุมชนหากมีการทำเหมืองแร่ขึ้นมา ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ 10 ข้อที่เป็นสิ่งกังวลของประชาชน ได้แก่ เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ แหล่งน้ำ มลภาวะทางเสียงที่จะส่งผลกระทบต่อบ้านเรือน สถานศึกษา วัดวาอาราม ศาสนสถาน เส้นทางการคมนาคม สุขภาพเด็กนักเรียน มลภาวะทางอากาศจากฝุ่นละออง จากการระเบิดแร่และการโม่หิน

ซึ่งมลภาวะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20 กิโลเมตร ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างหนัก เพราะหากการสัมปทาน อายุ 30 ปี มีผลกระทบต่อส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงอย่างหนักด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ชาวอำเภอแม่สะเรียงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้าง จึงขอคัดค้านการทำสัมปทานโรงโม่หินของ บริษัทเชียงใหม่โรงโม่หิน จำกัด ที่ได้ยื่นหนังสือขอประทานบัตรการทำเหมืองแร่กับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา.

เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน Cr.เครือข่ายสื่อมวลชน