อบจ มุกดาหาร ผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ แจกประชาชนฟรี

อบจ มุกดาหาร ผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ แจกประชาชนฟรี

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนจังหวัดมุกดาหาร

ทั้งนี้ประชาชนที่ต้องการรับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้นำขวดหรือภาชนะของตนเองมาขอรับเจลอลกอฮอล์ล้างมือ ได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร บริการฟรี
สำหรับจังหวัดมุกดาหาร ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมุกดาหาร เข้มมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 หลังพบผู้มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค สะสม 144 ราย โดยผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ ไม่พบเชื้อ 131 ราย พบเชื้อสะสม 4 ราย และรอผลการตรวจ 9 ราย

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177