ข้าราชการผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกียร์ว่าง นิ่งเป็นทองไม่รู้ร้อน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ไม่นิ่งนะจ๊ะ

ข้าราชการผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกียร์ว่าง
นิ่งเป็นทองไม่รู้ร้อน
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
ไม่นิ่งนะจ๊ะ

ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าว
ปัญหา
เรื่องจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566
ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี (หน้า สภ.เมืองปทุมธานี)
ในวันนี้
การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
ก็ยังคงมีการค้าการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาเหมือนเดิม
โดยยังไม่มีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
แก้ไข
ซึ่งในงวดนี้ก็ยังมีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตกใบละ 130 บาท

ตกลงว่าเรื่องจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคามีความผิดหรือไม่
จึงไม่มีหน่วยงานไหนดำเนินการจับกุม
ก๊อกก๊อกก๊อก เปิดประตูเปิดมาดู
ท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดปทุมธานี
ในฐานะผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงทวงความไม่ถูกต้องในสังคม
ช่วยกันลุกขึ้นมาทำหน้าที่ตีแผ่
เรื่องจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาในจังหวัดปทุมธานี

ทีมข่าวเฉพาะกิจปทุมธานี