เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมล้างเมืองเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด – 19 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณถนน ทางเท้า ทำความสะอาดเมืองเชียงใหม่ สร้างความมั่นใจให้ประชาชน

เทศบาลนครเชียงใหม่ จ

Read more

ได้มีพิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยทางด้านข้าว เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและบุคคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 14 มิถุนายน 2

Read more

ปกครองลำพูน ตรวจสอบข้อร้องเรียน พบลักลอบรวมกลุ่มดื่มกินและเล่นการพนัน ไม่สนโควิด รวบได้ทั้งวงส่งฟ้อง 2 เด้ง พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 และฝ่าฝืน “คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน

ปกครองลำพูน ตรวจสอบข

Read more