แม่สายประกอบพิธีบวงสรวง วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564

แม่สายประกอบพิธีบวงสรวง วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564

////////////////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 64 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ได้เป็นประธานในพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 พร้อม พ.ต.อ. พิพัฒน์ นาระเดช ผกก.สภ.แม่สาย ร.อ.พิสิฐ อภิเดช ผบ.ร้อย.ม.3 บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.3 นางวนิดา หล้าอ่อน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย และหน่วยงานข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พีน้องประชาชนในเขต อ.แม่สาย ได้เข้าร่วมประกอบพิธี บวงสรวง วางพวงมาลาถวายราชสักการะ และประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลบริเวณลาน พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีพราหมณ์มุนี วัดสุทัศน์พระอารามหลวง เป็นเจ้าพิธีในการประกอบพิธีบวงสรวงในครั้งนี้

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 ณ มหาเจดีย์ชนะศึก บ.ห้วยน้ำริน ม.7 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี ที่เป็นพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยตราบเท่าทุกวันนี้

/////////////////////////
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช