แม่สายประชุมภาครัฐภาคเอกชน เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

แม่สายประชุมภาครัฐภาคเอกชน เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

///////////////////////////
เมื่อวันที่ 27 พ.ค.64 นายอดิเรก ไลไธสง ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สาย ได้เป็นประธานในพิธี วาระการประชุมของคณะกรรมการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอำเภอแม่สาย (กรอ.อ.แม่สาย) ครั้งที่ 4/2564 ในวาระการชุมได้หารือถึงเรื่อง 1.มาตรการป้องกันโควิด-19 ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาด พื้นที่เมืองชายแดน อ.แม่สาย 2.เข้มเรื่องคนขับรถขนส่งสิน บริเวณ

เข้า-ออก บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ที่ไม่ได้ขึ้นแรงงาน 3. สรรพากรพื้นที่สาขาแม่สายรายงานสถิติการจัดเก็บภาษีงบประมาณประจำ เมษายน 2564 4.ศุลกากรแม่สาย รายงานสถานการณ์การค้าชายแดน อ.แม่สาย 5.หอการค้าอำเภอแม่สาย ชมรมผู้ประกอบการต่างๆ ในพื้นที่แม่สาย 6.โครงการแม่สายอัจฉริยะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

////////////////////////////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ///////// รายงาน //////////////