กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหาร ปืนใหญ่ที่ 21 ดูแลใส่ใจประชาชน ห้วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหาร
ปืนใหญ่ที่ 21 ดูแลใส่ใจประชาชน ห้วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

พันโท โสภณ เชี่ยววานิช ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพล ร่วมกับ อำเภอลับแล, สถานีตำรวจภูธรด่านแม่คำมัน, เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง, เทศบาลตำบลพระเสด็จ, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ณ จุดบริการประชาชนวัดพระยืน หมู่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรเดินทางกลับภูมิลำเนาในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2566

และได้ทำการมอบของอุปโภคบริโภค, บริการน้ำดื่ม/กาแฟ, ตรวจสภาพรถยนต์/จักรยานยนต์, แจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมา ตามนโยบายของกองทัพบก เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในช่วงเดินทางสัญจรเทศกาลปีใหม่ และเป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน