ชาวบ้านบางกันจัดลอยกระทงทำบุญสะเดาะเคราะห์หมู่บ้านก่อนวันเพ็ญคืนเดือน 12

ชาวบ้านบางกันจัดลอยกระทงทำบุญสะเดาะเคราะห์หมู่บ้านก่อนวันเพ็ญคืนเดือน 12

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทงของชาวบ้านบางกัน หมู่ 4 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมือง จ.พังงา ตั้งรวมกันที่โต๊ะเพื่อเตรียมลอยลงสู่คลองบางกัน และ คลองพังงา เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน พร้อมกับการนิมนต์พระสงฆ์ร่วมทำบุญหมู่บ้านในวันก่อนคืนลอยกระทง สำหรับปีนี้คืนลอยกระทงเป็นคืนวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ทำให้ชาวบ้านบางกัน มีการนำปิ่นโตพร้อมกระทงร่วมทำบุญเลี้ยงพระ และทำพิธีสวดสะเดาะเคราะห์ให้กับหมู่บ้านในวันที่ 30 ตุลาคม 2563

สำหรับการทำบุญสะเดาะเคราะห์หมู่บ้านบางกัน เริ่มจากก่อนหน้านี้ช่วงก่อนเทศกาลลอยกระทงของไทย มีชาวบ้านในหมู่บ้านเสียชีวิตทุกปีปีละ 3-4 ราย ทางผู้นำชุมชนและชาวบ้านจึงมีความเห็นตรงกันว่าสมควรที่จัดทำบุญสะเดาะเคราะห์หมู่บ้านขึ้นมา จึงได้จัดทำบุญสะเดาะเคราะห์ของหมู่บ้านและจัดลอยกระทงเป็นประจำทุกปีก่อนคืนของวันลอยกระทงหรือก่อนวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้าน และสืบทอดประเพณีกันนานมา อีกทั้งหลังจากมีการทำบุญสะเดาะเคราะห์พร้อมจัดลอยกระทงของหมู่บ้านไม่พบว่ามีผู้เสียชีวิตภายในหมู่บ้านในช่วงก่อนหรือหลังวันลอยกระทงอีก

ส่วนกระทงของหมู่บ้านบางกัน พบว่าส่วนใหญ่ทำจาก กาบหมาก หรือชาวบ้านเรียก ตอกหมาก ประดับด้วยดอกไม้ที่มีสีสันสดใส ใส่เหรียญหรือธนบัตร เส้นผม เล็บ อาหารคาว หวาน พร้อม ธูปเทียน เพื่อเป็นการส่งสิ่งร้าย สิ่งไม่ดี ให้ลอยไปกับกระทง ทำให้ชีวิต ครอบครัว ญาติ พี่น้อง มีสิ่งดี เป็นสิริมงคล ต่อชีวิต ครอบครัว ญาติ พี่น้อง อีกด้วย นอกจากนี้เมื่อลอยกระทงเสร็จสิ้นชาวบ้านได้นำปิ่นโตที่เหลือจากการถวายพระสงฆ์นั่งรับประทานอาหารร่วมกัน สร้างความสามัคคีเกิดขึ้นในหมู่บ้านอีกด้วย

ด้านนายประหยัด ว่องปลูกศิลป์ ผู้ใหญ่บ้านบางกัน หมู่ 4 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมือง จ.พังงา กล่าวว่า สำหรับความเชื่อของชาวบ้านที่ยังไม่มีการจัดประเพณีลอยกระทงสะเดาะเคราะห์และทำบุญหมู่บ้าน มีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตช่วงนี้ 3-4 ราย เป็นประจำทุกปี แต่เมื่อมีการจัดทำบุญสะเดาะเคราะห์พร้อมลอยกระทง พบว่าไม่มีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นสร้างความศรัทธา ทำให้ชาวบ้านได้จัดขึ้นเป็นประเพณีมานานกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในหมู่บ้านด้วย