กรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภาศึกษาดูงานที่ จ.ราชบุรี

จ.ราชบุรี/กรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภาศึกษาดูงานที่ จ.ราชบุรี

วันที่ 31 ก.ค. 2563ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภา นำโดยพลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภา เดินทางเข้าศึกษาดูงาน และประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับพร้อมคณะสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีให้การต้อนรับพร้อมผู้บริหาร นายวันชัย ธีระสัตยกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กล่าวบรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ทั้งนี้คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภาได้หารือและติดตามถึงการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของพื้นที่ และสะท้อนข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขด้วยกลไกของวุฒิสภา

สุพจน์ วรสหวัฒน์/จ.ราชบุรี