สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น แก่สื่อมวลชนในท้องถิ่น เพื่อขยายผลแก่ประชาชน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น

แก่สื่อมวลชนในท้องถิ่น เพื่อขยายผลแก่ประชาชน

วันนี้ ( 31 พ.ค.62 ) ที่ ห้องประชุมจุลมณี 4 โรงแรมเคพีแกรนด์ จ.จันทบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ได้จัดสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อให้สื่อมวลชนท้องถิ่นมีความรู้ในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ วิธีการเลือกตั้ง สิทธิ และหน้าที่ของประชาชน ในการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทย เพื่อให้สื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำข้อมูลไปขยายผลเกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยมีสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยนักจัดรายการวิทยุ ผู้สื่อข่าว บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ผู้ดูแลหอกระจายข่าว และ อป.มช.ร่วมสัมมนารวม 40 ราย และมีวิทยากรจากท้องถิ่นจังหวัด และ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นวิทยากร มีการตอบข้อซักถาม และ ความรู้เรื่องกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ ที่คาดการณ์ว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่น อบจ.ปลายปี 2562 และ เลือกตั้งท้องถิ่น เทศบาล และ อบต.ประมาณ ต้นปี 2563

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก