ผลการประกวดมะขามหวาน สายพันธุ์เพชรซับเปิบ คว้าถ้วยรางวัล พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

ผลการประกวดมะขามหวาน สายพันธุ์เพชรซับเปิบ คว้าถ้วยรางวัล พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

เวลา 17. 30 น นายสืบศักดิ์ เอื่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้อัญเชิญ ถ้วยพระราชทาน ประดิษฐาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี แล้วถวายความเคารพ หลังจากนั้น ได้ให้นายคนึง กองสี อยู่บ้านเลขที่ 75 หมู่ 6 ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่ง ผู้ชนะเลิศจากการประกวด มะขามหวาน สายพันธุ์มะขามหวานพันธุ์อื่นๆ ( เพชรซับเปิบ) เข้ารับ ถ้วยพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท หลังจากนั้นเป็นพิธีการ มอบเงินรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ แต่ละสายพันธุ์ รวมถึงการประกวดมะขามคลุก มะขามแช่อิ่มแห้ง มะขามแช่อิ่มสด รวมถึงการประกวดมะขาม บอนไซ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการได้มีการถ่ายรูปร่วมกัน