พะเยา เข้าวัดทำบุญขอพร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

พะเยา เข้าวัดทำบุญขอพร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 รายงานว่าได้มีพุทธศาสนิกชนต่างพากันเข้าวัดไหว้พระขอพรพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำพระอารามหลวงตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยา เพื่อความเป็นสิริมงคล กับตนเองและครอบครัว เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

บรรยากาศภายในวัดศรีโคมคำว่า ได้มีชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่ ต้องพักการนำดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้ ขอพรพระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูป ประจำจังหวัดพะเยา

สำหรับพระเจ้าตนหลวง เป็นพระประธานอยู่ในวิหารวัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง) ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2034 ตรงกับรัชสมัยของพญายอดเชียงราย กษัตริย์ล้านนาแห่งราชวงศ์มังราย และสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ พระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าตนหลวงเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง ปางมารวิชัย ศิลปะสกุลช่างเชียงแสน

เป็นพระประธานอยู่ในวิหารวัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา มีอายุ 529 ปี และเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศความเคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธา เพราะสามารถดลบันดาลให้ได้ตามที่ขอมักจะประสบผลสำเร็จ