สุราษฎร์ธานี // มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ฯ ร่วมศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 อบรมโครงการเชื่อมโยงพยาน-หลักฐานพิสจอัตลักษณ์บุคคล

สุราษฎร์ธานี // มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ฯ ร่วมศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 อบรมโครงการเชื่อมโยงพยาน-หลักฐานพิสจอัตลักษณ์บุคคล

รายงาน : พจน์ คำจันทร์

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 มูลนิธิกุศลศรัทธา ศูนย์การเรียนรู้ ด้านกู้ชีพ-กู้ภัย ร่วมกับ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 จัดโครงการเชื่อมโยงพยาน-หลักฐานในคดีอาชญากรรม การพิสูจน์ อัตลักษณ์ บุคคล จากลายพิมพ์นิ้วมือ

โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จำนวน 50 นาย และมี

อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิ เข้าร่วมสนับสนุน พร้อมรับการอบรม จากเจ้าหน้าที่ ผู้ชำนาญการ ด้วยการเก็บหลักฐาน ลายนิ้วมือ รักษา วัตถุพยานต่างๆ ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อนำไปพิสูจน์ทราบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สถานที่ฝึก อาคารฌาปนสถาน มูลนิธิกุศลศรัทธา ซึ่งมีนาย บู้ฮง แซ่อึ้ง ประธานมูลนิธิฯพร้อมด้วย นาย นิติศักดิ์ บุญมานนท์ หัวหน้ากู้ภัย ให้การต้อนรับผู้บ้งคับการพิสูจน์หลักฐาน 8 และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจากในกลุ่มจังหวัด ภาค 8 ที่มาร่วมอบรม ในครั้งนี้