ปราจีนบุรี จัดงานแถลงข่าว เชิญชวนประมูลเลขทะเบียนเลขสวย(กธ) ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี จัดงานแถลงข่าว
เชิญชวนประมูลเลขทะเบียนเลขสวย(กธ) ปราจีนบุรี

วันที่ 29 ตค.63 ที่ห้องอาหารแสงสว่างใจ
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ผวจ. กล่าวว่า สืบเนื่องจากกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดจัดประมูลหมายเลขทะเบียนสำหรับรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กธ จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 7 ด้วยวิธีการประมูลทางวาจา
(เคาะไม้) และการประมูลทางอินเตอร์เน็ต เป็นการนำหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนจำนวน 301 หมายเลข ออกประมูลเป็นการทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมประมูลอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกันในวันที่ 7พ.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไป ณ โรงแรมแคนทารี่ 304
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรีความหมายในหมวดอักษรที่เป็นมงคล “กธ” หมายถึง
“การเงินมั่งคั่ง เศรษฐกิจมั่นคง” เจ้าของรถสามารถเลือกหมายเลขที่ชอบที่สุด ถูกโฉลกและเป็นมงคลสำหรับตนเองและครอบครัวผู้ชนะการประมูลจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียน GRAPHlC ที่จัดทำเป็นกรณีพิเศษ มีสีสันสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี เจ้าของสามารถนำไปใช้จดทะเบียนกับรถใหม่ป้ายแดงหรือเก็บที่จดทะเบียนแล้ว โดยแผ่นป้ายและเลขสวยที่ประมูลได้ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประมูลและเป็นมรดกตกทอดให้แก่ลูก หลานหรือจะนำไปจำหน่ายหรือมอบเป็นของขวัญแก่ญาติหรือเพื่อนฝูงที่ชอบพอกัน ก็สามารถกระทำได้การจัดประมูลเลขทะเบียนรถสวยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้จากการประมูลเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกิดจากการใช้รถใช้ถนน

นางสุวรรณา สมทรัพย์ขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
“กล่าวว่า” กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้นำหมายเลขทะเบียน ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน (เลขสวย)สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง รถแวน รถปิคอัพ 4 ประตู) ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ซึ่งจดทะเบียนรถในเขตจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 301 หมายเลข ได้แก่ เลขตัวเดียว เลข 2 ตัวเหมือนกัน เลขเด็ด 3 ตัวเหมือนกัน เลข 4 ตัวเหมือนกัน เลขหลักพันเลขเรียน 3 ตัว เลขทะเบียน 4 ตัว เลขคู่เหมือน และเลขคู่สลับ หมวดอักษร กธ มีความหมายที่เป็นมงคล “การเงิน มั่งคั่ง ธุรกิจมั่นคง”ในปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อดำเนินกิจกรรมจำนวนหลายโครงการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญและวันหยุดต่อเนื่อง โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โครงการเสริมสร้างความรู้ในการใช้รถใช้ถนนผ่านสถานีวิทยุ โครงการมั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS โครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ
(Checking Point)

เพื่อการเดินทางโครงการตรวจจับความเร็วรถยนต์สาธารณะและรถบรรทุกด้วยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการเสริมสร้างมาตรฐานขับรถอย่างปลอดภัยในกลุ่มผู้ขับรถบรรทุกบนเส้นทางสาย 304 ช่วงเขาปู่โทน โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถจักรยานยนต์สาธารณะ
จังหวัดปราจีนบุรี และโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับรถรับ-ส่งนักเรียน จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อลดอุบัติเหตุสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีสำหรับผู้สนใจและประสงค์จะเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 037 211-005-037-212-840
-098-561-9450 และสายด่วน1584 หรือลงทะเบียนในวันประมูล

ภาพ/ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี