วันชัยผู้ว่าร้อยเอ็ดพบสื่อมวลชนรวมพลสภากาแฟมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ/PALANCHAI TV/ชสอท./ชมรมสื่อออนไลน์IT/MOITC/สมนึก-ประธาน/ดำเนิน-สุเทพ-กูลศักดิ์-ศรีไพร/บริหาร/0817082129/รายงาน

วันชัยผู้ว่าร้อยเอ็ดพบสื่อมวลชนรวมพลสภากาแฟมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการเพื่อจะได้พบปะแลกเปลี่ยนสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับเครือข่ายสื่อมวลชนที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างสร้างสรรค์

/PALANCHAI TV/ชสอท./ชมรมสื่อออนไลน์IT/MOITC/สมนึก-ประธาน/ดำเนิน-สุเทพ-กูลศักดิ์-ศรีไพร/บริหาร/0817082129/รายงาน


/PALANCHAI TV/ชสอท.วันชัยผู้ว่าร้อยเอ็ดพบสื่อมวลชนรวมพลสภากาแฟมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการเพื่อจะได้พบปะแลกเปลี่ยนสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน/ชมรมสื่อออนไลน์IT/MOITC/สมนึก-ประธาน/ดำเนิน-สุเทพ-กูลศักดิ์-ศรีไพร/บริหาร/0817082129/รายงาน

วันนี้ (29 กันยายน 2562) เวลา 19.00 น. ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการจัดกิจกรรมการพัฒนาความสัมพันธ์ “สภากาแฟ” จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 12/2562 กิจกรรมผู้ว่ราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 2/2562 และการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม พร้อมด้วยหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรเอกชน สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์

เพื่อจะได้พบปะแลกเปลี่ยนสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆของจังหวัดกับสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับเครือข่ายสื่อมวลชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างสร้างสรรค์ของจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน กล่าวว่า.-ผมขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน ให้ความร่วมมือร่วมใจ และความช่วยเหลือในการปฏิบัติภารกิจของจังหวัดร้อยเอ็ดให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีเสมอมา เพื่อนำจังหวัดร้อยเอ็ดไปสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืนตลอดไป และขอขอบคุณทีมงานสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้สนับสนุนและช่วยเหลืองานของจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งนำเสนอและเป็นสื่อกลาง ในการสร้างความเข้าใจ และประสานความร่วมมือ ในการดำเนินงานของทุกภาคส่วน ในจังหวัดได้เป็นอย่างดียิ่ง

กิจกรรมประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดข่าวพบปะหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรเอกชน สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์,ส่งมอบป้ายการจัดกิจกรรมการพัฒนาความสัมพันธ์สภากาแฟจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 1/2563,ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบเกียรติบัตรแก่เครือข่ายสื่อสารมวลชน,รับชมวีดีทัศน์แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการและโยกย้าย,ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ,ผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึกและรับมอบของที่ระลึก

/PALANCHAI TV/ชสอท./ผู้ว่าร้อยเอ็ดพบสื่อครั้งที่2พร้อมมอบเกียรติบัตรสื่อสร้างสรรค์/
/ชมรมสื่อออนไลน์IT/MOITC/สมนึก-ประธาน/ดำเนิน-สุเทพ-กูลศักดิ์-ศรีไพร/บริหาร/0817082129/รายงาน