จังหวัดลำพูน จัดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2566 พร้อมเปิดให้พุทธศาสนิกชน ร่วมสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว

จังหวัดลำพูน จัดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2566 พร้อมเปิดให้พุทธศาสนิกชน ร่วมสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว

วันนี้ (28 เมษายน 2566) เวลา 18.00 น. ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ รวมถึงพุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงร่วมพิธีจำนวนมาก

โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนมอบหมายให้นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน และเครื่องสักการะพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นรถบุษบกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จากนั้นเคลื่อนขบวนจากที่ว่าการอำเภอสารภีมาตามถนนสายต้นยางสู่ประตูลี้

จากนั้น เวลา 17.00 น. นายชาตรี กิตติธนตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้นำขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน และเครื่องสักการะพระราชทาน จากรถบุษบกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ขึ้นสู่ราชรถของวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เคลื่อนขบวนจากประตูลี้มาตามถนนอินทยงยศถึงแยกหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนอัฏฐารส เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนรอบเมืองใน เข้าสู่วัดพระธาตุหริถุญชัย วรมหาวิหาร โดยในพิธีมีคณะฟ้อนเล็บ จากเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมฟ้อนถวายต้อนรับอย่างงดงามและสมพระเกียรติฯ

ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้อัญเชิญเครื่องราชสักการะขึ้นประดิษฐาน

บนโต๊ะหมู่บูชา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประธานฝ่ายสงฆ์ นำโดยพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ นำคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญชัยมงคลคาถา และมีพิธีเปิดงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนร่วมแห่ผ้าห่มเวียนรอบองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย 3 รอบแล้วอัญเชิญผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุ หริภุญชัยฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสักการะพระบรมธาตุซึ่งเป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ 1 ใน 8 แห่งของประเทศไทย นับเป็นโบราณสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวลำพูนและชาวพุทธทั่วไป

สำหรับงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย กำหนดจัดขึ้น ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เหนือ หรือที่ชาวเหนือเรียกว่า “วันแปดเป็ง” (ระหว่างเดือนพฤษภาคมซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของภาคกลาง) หรือ “วันวิสาขบูชา” เป็นงานประเพณีที่สำคัญของชาวจังหวัดลำพูน และจังหวัดใกล้เคียงที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนา ได้มาร่วมสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว โดยเปิดให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยว ร่วมสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2566

แหล่งข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

นาย แทน ต่อมสังข์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน ภาพ/วีดีโอ