จากรุ่นสู่รุ่นงานช่างปั้นได้ฝากไว้บนผืนแผ่นดินไทยที่สุโขทัย

จากรุ่นสู่รุ่นงานช่างปั้นได้ฝากไว้บนผืนแผ่นดินไทยที่สุโขทัย
: หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา จากบรรพบุรุษ สู่ความภาคภูมิในยุคปัจจุบัน
ยายโหง เหน่งแดง นั่งตกแต่งเครื่องปั้นดินเผา
ยายโหง เหน่งแดงได้กล่าวว่า

“ช่วงเวลาที่ทำเครื่องปั้นดินเผากว่า 50 ปี”
หมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา บ้านหน้าวัดลาย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย … เป็นหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุโขทัย กว่า 200 ครัวเรือนยังคงผลิต เครื่องปั้นดินเผาเพื่อเป็นอาชีพ และมีความเชี่ยวชาญในการปั้น เพราะได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ผ่านกาลเวลามานับร้อยปี จากอดีตที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาใช้ในครัวเรือน เช่น หม้อ เตา กระทะ โอ่งน้ำ ปัจจุบันรูปแบบการปั้นเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เช่น กระถางแคคตัส หม้อดินจิ้มจุ่ม และของประดับสวนต่างๆ แต่ยังคงเอกลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นชุมชน
แม่ จันแรม อ้นทอง
“ความภูมิใจ ที่ได้สานต่อการปั้นดิน และ วิธีการปั้นดินจากอดีตจนถึงปัจจุบัน”

เสียงบรรยาย : หมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา ที่นี้ยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้การทำเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถลงมือทำเครื่องปั้นดินเผาได้ด้วยตัวเอง ในกิจกรรมสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผา ด้วยการขึ้นรูปบนแป้นหมุน กิจกรรมเพ้นท์กระถางแคคตัส และกิจกรรมปัดเงินปัดทองลงบนเครื่องปั้นดินเผานภาพร อ้นทอง ศูนย์การเรียรู้วิทยาลัยใต้ถุนบ้าน
CG : ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนทุ่งหลวง
ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
โทร 085 973 7080 , 081 281 1367
เฟตบุ๊ค เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง & โฮมสเตย์ บ้านทุ่งหลวง Sukhothai
CG : LOGO Sukhothai Crafts and Folk Art
LOGO จังหวัดสุโขทัย ,สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
โครงการพัฒนาจังหวัดสุโขทัยมุ่งสู่จังหวัดนวัตกรรมและสร้างสรรค์
ประจำปีงบประมาณ 2564

กิตติ พรดวงจันทร์สุโขทัย0821632939