จ.เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมปฏิบัติการ”เหยี่ยวเวหา ต้านหมอกควัน

เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 62 เวลา 08.30 น. ที่สนามร่มบินของชมรมร่มบินเชียงใหม่ ถ.สันกำแพง-แม่ออน ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้จัดใหม่การเตรียมความพร้อมปฏิบัติการ”เหยี่ยวเวหา ต้านหมอกควัน” เพื่อร่วมสนับสนุนกับหน่วยงานราชการในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ของจังหวัดเชียงใหม่

สืบเนื่องจากปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทางชมรมร่มบินเชียงใหม่ โดยนายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ประธานชมรมฯได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันในกลุ่มอากาศยานเบาของจังหวัดเชียงใหม่ทุกประเภท เพื่อร่วมสนับสนุนหน่วยงานราชการในการบินสำรวจการเผาป่าในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน โดยทางกลุ่ม พร้อมสนับสนุนและช่วยเหลือในการออกบินสำรวจกับทุกภาคส่วน ที่มีการร้องขอทั้งนี้อากาศยานเบาทุกประเภทได้รับการอนุญาตจากกรมการบินพลเรือนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงพร้อมที่จะสนับสนุนหน่วยงานราชการ ทุกภาคส่วน

อนึ่ง สำหรับนักบินพารามอเตอร์กว่า 50 คน รวมถึงโดรนถ่ายภาพมุมสูง กว่า 50 คน ล้วนแล้วแต่มีความเป็นจิตอาสาและพร้อมสนับสนุนกับทุกภาคส่วนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
นาย ธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ
โทร 081-7642323
นายแพทย์ พงษ์สกร แสงสุวรรณ
โทร 093-7898146
//เบิ้ม คนสร้างภาพ//