นครราชสีมา – มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใน 48 ชั่วโมง เพื่ออนาคตของโคราชเมืองสุขภาพ ประชาชนอยุ่ดีมีสุข ภายใต้แนวคิด Aging Society

นครราชสีมา – มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใน 48 ชั่วโมง เพื่ออนาคตของโคราชเมืองสุขภาพ ประชาชนอยุ่ดีมีสุข ภายใต้แนวคิด Aging Society

วันที่ 28 มกราคม 2566 เผยโฉมพลังคนรุ่นใหม่ผู้ชนะการแข่งขัน!! “VU Hackathon 2022 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคตของโคราชเมืองสุขภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข สังคมผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” แฮคกาธอนครั้งแรกของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนนครราชสีมา

หลังจากเดินทางกันมาอย่างยาวนานกว่า 2 วันเต็มกับแฮคกาธอนครั้งแรกของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ในโครงการ “VU Hackathon 2022: Technology & Innovation for the Future of KORAT Wellness City เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคตของโคราชเมืองสุขภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ภายใต้หัวข้อ “Aging Society” ที่จะทำให้สังคมผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 10 ทีม…..ล่าสุดได้มีการประกาศผลผู้ชนะทุกประเภทแล้ว

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 3 บริษัท ใต้ฟ้าเทคโนโลยี จำกัด บริษัท acer Computer จำกัด AMD Ryzen คลาสคาเฟ่ ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาล RIM Living บริษัท สมบูรณ์การพิมพ์ จำกัด บริษัท Korat Label 2004 จำกัด บริษัท อมฤต ฟู้ดส์ จำกัด ร้านแม่ยุพาโคราช และร้านขนมบ้านคุณย่า จัด Workshop & Hack Day” ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมแคแสด มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในโครงการ VU Hackathon 2022 เวทีสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีภายใน 2 วัน 1 คืน เพื่อค้นหาสุดยอดแนวคิดนวัตกรรม โซลูชัน โมเดลธุรกิจใหม่ๆ #เพื่ออนาคตของโคราชเมืองสุขภาพ #ประชาชนอยู่ดีมีสุข ที่จะทำให้สังคมผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ภายใต้กิจกรรม Hack Day ซึ่งแต่ละทีมจะนำเสนอผลงานในรูปแบบ Pitching ภายในเวลา 5 นาที และถาม-ตอบ รวม 15 นาที ซึ่งเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญผู้มากด้วยประสบการณ์จากหลายสาขา หลากหลายแวดวงธุรกิจและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คุณมารุต ชุ่มขุนทด CEO & Co-Founder Class cafe and VELA Verse
คุณภานุ เล็กสุนทร กรรมการผู้จัดการบริษัท มอร์ครีเอชั่น จำกัด ว่าที่ร้อยตรีแสงตะวัน อ่อนน่วม
ประธานกรรมการบริหาร และผู้ก่อตั้งบริษัท ชิบะรูม จำกัด และอาจารย์จิราภรณ์ ประธรรมโย
อาจารย์ประจำสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ในส่วนของการมอบรางวัลในกิจกรรมครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ อาตมียะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ ดร.อรรถพงษ์ โภชน์เกาะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

#ทีมที่ชนะการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัล และ #Acer Notebook พร้อมเสื้อแจ็คเก็ต #AMD Ryzen มูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรรายบุคคลจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลและผู้สนับสนุนโครงการ
#สำหรับทีมที่ได้ไปต่อจะได้รับทุนต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและลงนามข้อกำหนดหรือสัญญาว่าด้วยการรับทุนสนับสนุนต่อเนื่อง มูลค่า 100,000 บาท เพื่อต่อยอดความคิดสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ต่อไปอีกด้วย

สำหรับกิจกรรม Hack Day ในวันที่ 28 มกราคม 2566 แต่ละทีมจะนำเสนอผลงานในรูปแบบ Pitching ภายในเวลา 5 นาที และถาม-ตอบ รวม 15 นาที ซึ่งเราได้ชิญผู้เชี่ยวชาญผู้มากด้วยประสบการณ์จากหลายสาขา หลากหลายแวดวงธุรกิจและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน เพื่อพิจารณาชี้ขาดว่า เจ้าของแนวคิด และการพัฒนานวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี โซลูชัน โมเดลธุรกิจใหม่ๆ จากทั้ง 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบนี้ ทีมใดจะคว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง
หลังผ่านการแข่งขันสุดเข้มข้น เราได้ทีมผู้ชนะคณะกรรมการ ได้ประกาศรายชื่อทีมที่ชนะเลิศ จำนวน 3 ทีมท่ามกลางการลุ้นระทึกของกองเชียร์ พร้อมทั้งโอกาสที่จะได้รับทุนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และลงนามข้อกำหนดหรือสัญญาว่าด้วยการรับทุนสนับสนุนต่อเนื่องในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

1.ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท, acer Notebook จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 31,990 บาท เสื้อแจ็คเก็ต AMD Ryzen ป้ายรางวัล พร้อมประกาศนียบัตรรายบุคคล ได้แก่ ทีม Certified Lover Boys โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม ผลงาน “อุปกรณ์ support หัวเข่า เชื่อมต่อ sensor และ smartphone “
2.ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท เสื้อแจ็คเก็ต AMD Ryzen ป้ายรางวัล พร้อมประกาศนียบัตรรายบุคคล ได้แก่ ทีม Green Mart ประเภทบุคคลทั่วไป จ.นครราชสีมา ผลงาน “แอปแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ ซื้อขายต้น-กลาง-ปลายน้ำ
3.ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินรางวัลมูลค่า 7,500 บาท เสื้อแจ็คเก็ต AMD Ryzen ป้ายรางวัล พร้อมประกาศนียบัตรรายบุคคล ได้แก่ ทีม Smart Health Smart Life มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม จ.พิษณุโลก ผลงาน “Super App”

ปิดท้ายกับอีก 7 ผลงานที่ถูกใจคณะกรรมการ แต่ละทีมได้รางวัลชมเชย รับเงินรางวัลมูลค่า 2,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตรรายบุคคล ได้แก่

1. ผลงาน: “ระบบธนาคารสมุนไพร ซื้อขาย แลกเปลี่ยนยา” จากทีม แกงกะหรี่ ปิรันย่า ช๊อกโกแลต ณ อ่างแก้ว
2. ผลงาน: “แอปจ้างงานผู้สูงอายุ” จากทีม The three
3. ผลงาน: “แอพพลิเคชั่นเรียกเก็บเศษขยะอินทรีย์เหลือทิ้ง”จากทีม Dek-Thum
4. ผลงาน: “แอปรับ-ส่งยา” จากทีม Medrive
5. ผลงาน: “แพลตฟอร์มติดตามข้อมูลการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน”จากทีม WhatTheHealth
6.ผลงาน: “แอปตลาดออนไลน์เพื่อช่วยผู้สูงอายุรายได้น้อย” จากทีมทีม Helping the elderly
7.ผลงาน: “ระบบจ่ายยาและเตือนอัติโนมัติ” ทีม ความร่วมมือเป็น 0

ตลอดกิจกรรมผู้เข้าแข่งขันทุกคนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม Workshop การได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาผู้มากประสบการณ์ด้านต่างๆของวงการสตาร์ทอัพและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ไม่เพียงแค่นี้ ทุกคนยังได้พบปะเพื่อนใหม่จากหลากหลายความถนัด ซึ่งอาจได้มีโอกาสกลายเป็น Business Partner ผู้ร่วมสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยกันต่อไปในอนาคต โอกาสรอบด้านถูกเปิดออกแล้วใน “VU Hackathon 2022” เช่นเดียวกับโอกาสในการนำเสนอผลงานเข้าสู่สายตาของผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และนักลงทุน ที่ได้แสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองโคราชสู่เมืองสุขภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ภายใต้หัวข้อ “Aging Society” ที่จะทำให้สังคมผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป.

ภาพข่าว / อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำ จ.นครราชสีมา