นครนายก – ททท.ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปฏิบัติการ 4 ม. บวก 1 ขอคืนพื้นที่เขาใหญ่ สุขใจท่องเที่ยวไทย อย่างสร้างสรรค์กับโครงการการรณรงค์เพื่อการลดขยะและเลิกให้อาหารสัตว์

นครนายก – ททท.ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปฏิบัติการ 4 ม. บวก 1 ขอคืนพื้นที่เขาใหญ่ สุขใจท่องเที่ยวไทย อย่างสร้างสรรค์กับโครงการการรณรงค์เพื่อการลดขยะและเลิกให้อาหารสัตว์

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเนินหอม (ด่านเนินหอม) อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ จัดโครงการรณรงค์เพื่อการลดขยะและเลิกให้อาหารสัตว์ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ปฏิบัติการ 4 ม. บวก 1 (ไม่ทิ้งขยะ ไม่ให้อาหารสัตว์ ไม่ขับรถเร็ว ไม่ส่งเสียงดัง และไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้าพื้นที่) ภารกิจขอคืนพื้นที่เขาใหญ่ สุขใจ ท่องเที่ยวไทย อย่างสร้างสรรค์ เป็นการรณรงค์การลดขยะและเลิกให้อาหารสัตว์ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมรณรงค์ให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันในผืนป่าเขาใหญ่ ในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ กับปัญหาขยะ ของเสีย งดให้อาหารสัตว์ป่ารวมทั้งดูแลระบบนิเวศอันทรงคุณค่าของผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นการรณรงค์ให้การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เปี่ยมไปด้วยความหมาย หรือ Meaningful Travel เพื่อนักเดินทางจำนวนมากหันมาให้ความสำคัญต่อประสบการณ์ที่เปี่ยมความหมายในการเดินทางท่องเที่ยวมากกว่าเพียงการได้ไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเท่านั้น ด้วยชุดความคิดที่เปลี่ยนไปนี้ ทำให้เกิดการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ ของการท่องเที่ยวที่แตกต่างไปจากเดิม สร้างกระแสการท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึก สร้างสรรค์ด้วยความร่วมมือร่วมใจกัน ใช้ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่มีอยู่อย่างจำกัดและรณรงค์สร้างความรับผิดชอบจากผู้มาเยือน

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของมนุษย์ที่ไปปรับเปลี่ยนระบบนิเวศโดยเฉพาะพฤติกรรมของสัตว์ คงไม่สามารถจัดการแก้ไขได้โดยภาครัฐหรือบุคคลหนึ่งแต่ต้องใช้การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมแก้ปัญหาต่างๆ บนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมกันและสิ่งสำคัญที่สุดนั้นคือ ความรับผิดชอบของตัวนักท่องเที่ยวต่อคุณค่าของผืนป่า มีความรับผิดชอบต่อขยะที่ตนนำขึ้นมา รวมทั้งต้องงดการให้อาหารสัตว์ป่าอย่างจริงจัง เพราะโดยธรรมชาติของสัตว์ป่ามีอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมสำหรับสภาพร่างกายของตัวสัตว์เองแ ละเนื่องจากในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวันคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นจำนวนมาก จึงขอฝากเรื่องราวบางเรื่องเพื่อให้นักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการพักผ่อนในพื้นที่ป่าเขาต่างๆ ได้ทราบว่า ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และวันที่ 1 มกราคม 2566 ผ่านอุทยานฟรี และต้องช่วยกันระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับสัตว์ป่าทั้งหลายทั้งที่เขาใหญ่และยังรวมไปถึงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอื่นๆ อีกด้วย ตัวอย่าง เช่น เรื่องการให้อาหารกับลิง-เก้ง-กวาง หรือการขับขี่ยานยนต์ด้วยความเร็วสูงในเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เราก็คงต้องขอย้ำให้นักท่องเที่ยวทุกท่านได้ทราบถึงผลกระทบที่จะตามมา และให้ช่วยกันระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก