อุตรดิตถ์เปิดเที่ยวชุมชนยลวิถี งานมหกรรมวัฒนธรรม ๘ วิถี ของดีเมืองลับแล

“ อุตรดิตถ์เปิดเที่ยวชุมชนยลวิถี งานมหกรรมวัฒนธรรม ๘ วิถี ของดีเมืองลับแล “

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๑๙.๐๐ น

เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ และชุมชนคุณธรรมเมืองลับแล จัดงานมหกรรมวัฒนธรรม ๘ วิถี ของดีเมืองลับแล ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีพิธีเปิดงาน “ลานวัฒนธรรม ๘ วิถี ของดีเมืองลับแล” และพิธีเปิด “ถ้ำจำลองตำนานเมืองลับแล” โดยมีนายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธาน และเปิดชม การแสดงแสงสีเสียง “ตำนานรัก… เมืองลับแล” รับประทานขันโตกดินเนอร์ และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ซึ่งในบริเวณงานท่านสามารถสัมผัสถนนคนเดิน ถนนวันวานเมืองลับแล การแสดงกระบองไฟ การละเล่นย้อนยุคแบบไทยๆ รำวงสนุกสนานแบบไทยและวงดนตรีย้อนยุค แตรวงบ้านตาล และบทเพลงจากสมพร เมืองลับแล นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการประกวดต่างๆ เช่น การประกวด “แม่ม่ายเมืองลับแล” การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม ในการยกระดับงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดงานวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนฐานรากและประเทศ ซึ่งชุมชนคุณธรรมเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ของประเทศ จากการคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรทั่วประเทศ โดยได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ มรดกภูมิปัญญาที่โดดเด่นเป็นทุนทางวัฒนธรรม ในการต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมงานมหกรรมวัฒนธรรม ๘ วิถี ของดีเมืองลับแล

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน