ทหารพระราชา จิตอาสา ปกป้องประชา บูรณาการความร่วมมือ ส่วนราชการ และองค์กรปกครองท้องถิ่น ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง อย่างยั่งยืน ด้วยความห่วงใย

“ทหารพระราชา จิตอาสา ปกป้องประชา บูรณาการความร่วมมือ ส่วนราชการ และองค์กรปกครองท้องถิ่น ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง อย่างยั่งยืน ด้วยความห่วงใย ”

พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมด้วยพันโท สรารักษ์ ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ และจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับ ปลัดอำเภอสันติสุข ผู้นำชุมชน และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันติสุข ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ มอบสิ่งของพระราชทาน ของอุปโภค บริโภค ให้กับกลุ่มเปราะบาง เป็นผู้สูงอายุ ทุพพลภาพ มีฐานะยากจน จำนวน 5 ครัวเรือน และให้บริการทางการแพทย์ ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ณ บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เยี่ยมให้กำลังใจ นางสุรีย์ บุญอินทร์ อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 53 ม.11 ต.พงษ์ อ.สันติสุขทุกพลภาพขาข้างซ้ายขาด สวมใส่ขาเทียม ใช้ไม้เท้าช่วยในการเคลื่อนไหว ได้ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพบความดันโลหิตสูง ไม่มีอาการแสดง แนะนำให้ผู้ป่วยรับการประเมินซ้ำ และรักษาที่ รพ.สต. แนะนำวิธีการปฏิบัติตัว ป้องกันโรคแทรกซ้อนที่อาจะเกิดขึ้นได้ นางอำ บุญอิน อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 5 ม.11 ต.พงษ์ อ.สันติสุข เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เป็นอัมพาต ขา 2 ข้างอ่อนแรง ได้ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพบความดันโลหิตสูง แนะนำให้ผู้ป่วยรับการประเมินซ้ำ และรักษาที่ รพ.สต. แนะนำวิธีการปฏิบัติตัว ป้องกันโรคแทรกซ้อนที่อาจะเกิดขึ้นได้ นางสุรีย์ บุญอินทร์ อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 38 ม.11 ต.พงษ์ อ.สันติสุข เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ได้ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นอาการทั่วไปปกติ แนะนำให้ผู้ป่วยเข้าการรักษาด้วยเคมีบำบัดอย่างต่อเนื่อง และให้เฝ้าระวังการติดเชื้อในร่างกายเนื่องจากมีภูมิคุ้นกันต่ำ ด.ญ. จิรภิญญา บุญอิน อายุ 16 ปี บ้านเลขที่ 65 ม.11 ต.พงษ์ อ.สันติสุข เป็นผู้พิการทางสติปัญญา กระดูกสันหลังผิดรูป พัฒนาการไม่สมวัย ทำกิจวัตรประจำวันเองไม่ได้ ตามร่างกายไม่มีบาดแผล มียายเป็นผู้ดูแลเพียงคนเดียว ได้ทำการตรวจสุขภาพให้กับคุณยาย พบความดันโลหิตสูง แนะนำให้ยายได้รับการตรวจวัดความดันโลหิต และเข้าไปรักษาอย่างต่อเนื่อง และนางจร บุญอินทร์ อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 137 ม.11 ต.พงษ์ อ.สันติสุข เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เป็นโรคเส้นเลือดสมอง อ่อนแรงซีกซ้าย ได้ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้นอาการทั่วไปปกติ แนะนำให้ผู้ป่วยได้รับประทานยาอย่างต่อเนื่อง หมั่นตรวจเช็คความดันโลหิตที่รพ.สต.ใกล้บ้าน

ทางชุดแพทย์เคลื่อนที่ ได้ตรวจสุขภาพ และเจาะระดับน้ำตาลปลายนิ้ว เพื่อดูระดับน้ำตาลเบื้องต้นอีกด้วย แนะนำกายกายภาพบําบัด การดูแลสุขภาพร่าง และยังประสานต่อความร่วมมือกับปลัดอำเภอสันติสุข ผู้นำชุมชน และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสันติสุข เข้ามาดูแล และให้นำผู้ป่วย ทั้ง 5 ครัวเรือ ได้เข้าทำการตรวจสุขภาพ และรักษาอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ได้มอบของอุปโภค บริโภค ถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง ผักปลอดสารพิษ เมล็ดพันธุ์ผัก จากโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ผ้าห่มกันหนาว หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือพระราชทาน นอกจากนี้โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ได้มอบยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง อีกด้วย มอบความสุข สร้างรอยยิ้ม ช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล ครอบคลุมทุกพื้นที่ บูรณาการการความร่วมมือในการดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืน จะร่วมกันฝ่าฟันสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

#กองทัพบก
#ทหารพระราชา
#เราจะมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ
#เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ปฏิบัติภารกิจภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ