กต.ตร. สภ.เมืองร้อยเอ็ดเข้มการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจต้องเพื่อประชาชนการร้องเรียนผ่านไลน์ตาสับปะรดเป็นการแก้ปัญหาตรงตามความเดือดร้อนของประชาชน /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-dabvee-lt.kanit-bopit-kulsak/0817082129-

กต.ตร. สภ.เมืองร้อยเอ็ดเข้มการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจต้องเพื่อประชาชนการร้องเรียนผ่านไลน์ตาสับปะรดเป็นการแก้ปัญหาตรงตามความเดือดร้อนของประชาชน

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-dabvee-kanit-bopit-kulsak/0817082129-


/PALANCHAI TV/ชสอท./กต.ตร. สภ.เมืองร้อยเอ็ดเข้มการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจต้องเพื่อประชาชน/สมนึก-ดาบวี-ผู้กองคณิต-บพิตร-กูลศักดิ์/0817082129-


คลิป2:ประธานกต.ตร.สภ.เมืองรอ.กล่าว-ผกก.ด้วย/PALANCHAI TV/ชสอท./กต.ตร. สภ.เมืองร้อยเอ็ดเข้มการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจต้องเพื่อประชาชน/สมนึก-ดาบวี-ผู้กองคณิต-บพิตร-กูลศักดิ์/0817082129-

เมื่อวันนี้ 27 กันยายน 2562 เวลา 15.30 น ณ ห้องประชุมโรงแรมธนินทรกรีนปาร์ค ตำบลในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวีระวิทย์เนตรขันธ์ ประธาน พร้อมด้วยพันตำรวจเอก พัทฐกร ศาสนสุพินธ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดครั้งที่ 2/2562 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 24 คน ทั้งภาคราชการ,ภาคประชาชน,สื่อมวลชน,และองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการทำงานร่วมกัน,การรับรองการประชุมครั้งที่ 1/2562,สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดได้แจ้งผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ทางด้าน งานป้องกันปราบปราม,งานจราจร,งานสอบสวน,งานสืบสวน,งานอำนวยการ

การพิจารณาข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะติดตามผลการประชุมครั้งที่ 1/2562 พร้อมนี้ได้มอบบัตรแสดงตนของ กต.ตร. สภเมืองร้อยเอ็ด นายสมนึกบุญศรี ประธานชมรมสื่อออนไลน์IT PALANCHAI TV ได้รับบัตรในการแสดงตนเป็นกต.ตร. สภเมืองร้อยเอ็ดด้วย

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอาทิ พันตำรวจเอก พัทฐกร ศาสนสุพินธ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด แจ้งว่าในช่วงนี้มีภาระกิจต้องช่วยเหลือประชาชน สาเหตุจากน้ำท่วมในตัวเมือง การสัญจรลำบาก เรื่องงานอาชญากรรมได้เพิ่มตำรวจสายตรวจเข้มในพื้นที่เสี่ยง

นายจักรพงษ์ กุนันท์ กรรมการ ขอให้ตำรวจสร้างชุมชนสัมพันธ์ที่มี 14 ตำบล 221 ชุมชน เพื่องานปราบปรามจะได้ผล อื่นๆอาทิ 4-5 ทุ่มให้มีกำลังพลยืนดูแลด้วย,ให้สร้างมวลชนสัมพันธ์ของ 221 ชุมชนเป็นหูเป็นตาช่วยงานตำรวจแต่ไม่ใช่ตำรวจอาสา

ผู้กำกับสภ.เมืองร้อยเอ็ดกล่าวว่า.-จะดำเนินการสร้างมวลชนสัมพันธ์ 221 ชุมชนเพื่อสร้างความคุ้นเคย เป็นผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่งานตำรวจเราจะถอดหัวโขน พบปะกัน จะกำชับตักเตือนตำรวจอาสา ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน พร้อมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่ของตำรวจด้วยความจริงใจ รัองเรียนผ่าน ไลน์ ตาสับปะรด ได้

/สมนึก บุญศรี -กต.ตร. สภเมืองร้อยเอ็ด ประธานชมรมสื่อออนไลน์IT, PALANCHAI TV-รายงาน