กองทัพเรือ จัดหน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา

กองทัพเรือ จัดหน่วยเรือเดินทางเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กรุณา อนุญาตให้ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 และคณะเข้ารายงานตนและรับฟังโอวาท ในการที่กองทัพเรือ ได้อนุมัติ จัดหน่วยเรือเดินทางไปเยี่ยมเมืองท่าพระสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 4 – 10 กรกฎาคม 2565

และอนุมัติให้ ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมประชุมประสานงานทางทะเลระหว่าง ทัพเรือภาคที่ 1 และกองทัพเรือกัมพูชา ระหว่างวันที่ 6 -9 กรกฎาคม 2565
โดยการปฏิบัติดังกล่าว เป็นการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการที่สำคัญ ภายหลังที่ได้ว่างเว้นการดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานร่วม 3 ปี

อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคสิด 19
ซึ่งตลอดระยะเวลาในสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งสองประเทศ ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก