นครนายก พิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน(ต้นรวงผึ้ง) พิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน(ต้นรวงผี้ง)ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

นครนายก พิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน(ต้นรวงผึ้ง)
พิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน(ต้นรวงผี้ง)ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้มงคล(ต้นรวงผึ้ง) ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนางพัชรี ศาลาศิลป์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครนายก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนตลอดพี่น้องประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมในพิธี
ด้วยเมื่อวันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรี นำคณะผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้พระราชทานต้นรวงผึ้ง อันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่10 อีกทั้งวันที่ 29 เมษายน ยังเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และต้นไม้ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และแผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็น เฉกเช่นเดียวกับพระบารมีแผ่ไพศาล แห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปกปักษ์รักษาอาราประชาราษฎร์ ให้ได้รับความผาสุกร่มเย็นทั่วกัน

อำพล เทียนงาม นครนายก