ผบ.ร.7 พัน 5 ปาย รับสนองนโยบาย กองทัพบก และแม่ทัพภาคที่.3 พร้อมให้การช่วยเหลือดูแลครอบครัว พลทหารที่มีฐานะยากจนในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างทั่วถึง

ผบ.ร.7 พัน 5 ปาย รับสนองนโยบาย กองทัพบก และแม่ทัพภาคที่.3 พร้อมให้การช่วยเหลือดูแลครอบครัว พลทหารที่มีฐานะยากจนในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างทั่วถึง

เมื่อเวลา 11.00 วันที่ 29 เม.ย.62 พ.อ.สันติพงษ์ ชิงดวง ผบ.ร.7 พัน.5 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับคณะนายทหาร หน่วยฝึกทหารใหม่ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมครอบครัวของ นายเดชสิทธิ์ ฝั้นกันตี ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/62 ในวันที่ 1 พ.ค.62 เป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจน บิดา-มารดา คือ นาย ฐินกร สินแก้ว และนาง จารุวรรณ ฝั้นกันตี มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ปัจจุบันสร้างที่พักอาศัยอยู่ในที่ดินของน้า ณ บ้านเลขที่ 2/1 หมู่ 9 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมกับได้ชี้แจงทำความเข้าใจนโยบายของกองทัพบกที่จะดูความเป็นอยู่ เมื่อเข้ารับการฝึกในหน่วยทหารเพื่อคลายความกังวลให้กับผู้ปกครอง และได้มอบเงิน ข้าวสาร และสนับสนุนท่อประปาและหมูจำนวนหนึ่ง ให้กับครอบครัว นาย เดชสิทธิ์ ฝั้นกันตี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น ซึ่งหน่วยจะมีแผนตรวจเยี่ยมในโอกาสต่อไป
/////////////////////////////////////////////////////////////