คณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณของรัฐฯ ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.นครไทย อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

คณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณของรัฐฯ ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.นครไทย อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรทิน พิจารณ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร และคณะ พร้อมด้วยนายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย ซึ่งนายสุรทิน พิจารณ์ ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานคณะติดตามการใช้งบประมาณของรัฐพื้นที่ จ.พิษณุโลก ได้ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.นครไทย อ.วังทอง บางตำบล จ.พิษณุโลก และส่วนข้าราชการ ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ.นครไทย ซึ่งนายสุรทิน พิจารณ์ กล่าวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านว่า ขณะอำเภอที่ขอตั้งเป็นอำเภอใหม่ชื่ออำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.พิษณุโลกนั้น ผมจะช่วยติดตามผลักดันให้เกิดอำเภอใหฝงจนสำเร็จโดยเร็ว จัดโดยคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร