ร้อยเอ็ด.. งานปิดทองหลวงปู่ใหญ่ ไหว้พระธาตุขามเปี้ย เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ครอบครัว

ร้อยเอ็ด..
งานปิดทองหลวงปู่ใหญ่ ไหว้พระธาตุขามเปี้ย เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ครอบครัว

วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2563 ชาวอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมอำเภอใกล้เคียง ได้ร่วมจัดงานประเพณี ปิดทองหลวงปู่ใหญ่และงานไหว้พระธาตุพนมจำลอง (พระธาตุขามเปี้ย)

เพื่อพุทธศาสนิกชนที่ไม่ได้ไปไหว้พระธาตุพนมองค์องค์จริงที่ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม. ได้เดินทางมากราบไหว้สักการะบูชา หรือมารำถวายบวงสรวงแก้บน) ไว้ไว้เมื่อหน้าที่การงานสำเร็จผล ที่วัดรัตนไตรคาม หมู่ที่ 1 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

โดยมีเจ้าหน้าที่ปกครอง ตำรวจทหาร พ่อค้าประชาชน และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญจัด. โรงทานก๋วยเตี๋ยว ข้าว น้ำตลอดจนร่วมกันบริจาคทานเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ สิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณวัดให้เจริญรุ่งเรือง ในเวลากลางคืนได้มีมหรสพสมโภชน์ตลอดคืน

โดยมีประชาชนมาร่วมงานทั่วทุกสารทิศกันอย่างคับคั่ง!!!!

_
บพิตร จำปา,กุลศักดิ์ แสงศักดิ์ ,คณิต ไชยจันทร์ ,ภาพ/ข่าว::|
ศรีไพร. ทูลธรรม รายงาน