จ.ประจวบคีรีขันธ์/อำเภอหัวหินตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มแข็ง

จ.ประจวบคีรีขันธ์/อำเภอหัวหินตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 63
นายประยงค์ จันทเต็ง
นายอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ป้องกันไวรัสโควิด-19 และความปลอดภัยบนท้องถนนที่จุดสนามบินบ่อฝ้าย ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน และจุดหน้าสำนักงานมูลนิธิเพชรเกษม พบเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง อาทิสาธารณสุขอำเภอ/ผช สาธารณสุขอำเภอ ปลัดอำเภอ/ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน/นายตำรวจ สภ หัวหิน จนท กองควบคุมโรค เทศบาลเมืองหัวหิน อสม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ สมาชิก อส จนท มูลนิธิเพชรเกษม กู้ภัย กู้ชีพ จนท โครงการ
สมาร์ทตำบลของอำเภอหัวหิน ขณะตรวจเหตุการณ์ ปกติ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ทุ่มเท เสียสละให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 อย่างเต็มที่

ทีมข่าวหัวหิน/จ.ประจวบฯ