จ.ราชบุรี ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษาชาวต่างชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ตามโครงการแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ด้านสาธารณสุข /สุพจน์ วรสหวัฒน์/จ.ราชบุรี/รายงาน

จ.ราชบุรี ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษาชาวต่างชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ตามโครงการแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ด้านสาธารณสุข

/สุพจน์ วรสหวัฒน์/จ.ราชบุรี/รายงาน

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้นให้การต้อนรับดุจญาติมิตร ปลอดภัย มีความสุข ให้ได้รับความประทับใจจากชาวจอมบึง ราชบุรี และประเทศไทย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ .เมื่อวันที่28พ.ค 2562เวลา9.00น.นักศึกษาอเมริกา และเวียดนามดูงานพื้นที่ อ.จอมบึงจ.ราชบุรี

นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอจอมบึงจ.ราชบุรี เป็นประธานประชุมกล่าวต้อนรับคณะอาจารย์/นักศึกษาชาวต่างชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ตามโครงการแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน
ด้านสาธารณสุข ระดับปริญญาตรี (Community Health & Diseases in Thailand-FIELD EXPERIENCE University of Wisconsin at Madison) มาลงพื้นที่เรียนรู้ 4 คืน 5 วัน ระหว่าง27-31 พค 62 ที่บ้านตลาดควาย หมู่ 5 อำเภอจอมบึง จังหวัด ราชบุรี และกำหนดงานเลี้ยงส่งกลับ USA ในวันที่ 30 พ.ค.62
ที่ลานบ้านนายเมฆ เสนาพิทักษ์ เลขที่ 103 ม. 5 บ้านตลาดควายอำเภอ จอมบึง จังหวัดราชบุรีจำนวนกว่า 20 คน
ได้กล่าวต้อนรับและนำความห่วงใยความปราถนาดี ของ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี แจ้งให้ทราบ โดยได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด จนท ลงพื้นที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเช่น รพ.ส.ต.อสม /พัฒนากรตำบล /เกษตรตำบล /ครู กศน /อบต จอมบึง /ตำรวจ /ทหาร /อส /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เน้นให้การต้อนรับดุจญาติมิตร ปลอดภัย มีความสุข ให้ได้รับความประทับใจจากชาวจอมบึง ราชบุรี และประเทศไทย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ .

สุพจน์ วรสหวัฒน์/จ.ราชบุรี/รายงาน