ร้อยเอ็ด/… ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประกาศเจตนารมณ์ แก้แล้ง แก้จน โดยขับเคลื่อน “ชลกรชุมชน” ที่ ร้อยเอ็ด.

ร้อยเอ็ด/…
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประกาศเจตนารมณ์ แก้แล้ง แก้จน โดยขับเคลื่อน “ชลกรชุมชน” ที่ ร้อยเอ็ด.

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ที่ 28 ธ.ค.2563 ณ. ห้องประชุมสาเกตุนคร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เเละนโยบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เปิดอบรมโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน “ชลกรชุมชน”ในระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2563
“ชลกร” จาก 5 พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, บุรีรัมย์, ศรีสะเกษ และสุรินทร์ เข้าร่วมอบรมกว่า 60 คนอบรมแบบเข้มข้น กำหนดเป้าหมายร่วมกัน และประกาศเจตนารมณ์ในการนำโครงการบริหารจัดการน้ำฯ ไปขยายผลในชุมชนของตนเองในการถ่ายทอดหลักสูตรชลกรและมุ่งขยายผลเรื่องการบริหารจัดการน้ำสู่ชุมชน เร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง แก้จนอย่างยั่งยืนภาคอิสาน

(คลิป)…นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ และโฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงแนวความคิด เจตนารมณ์ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ในฐานะคณะกรรมการโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ การบริหารจัดการน้ำตามศาสตร์พระราชา ที่มีคุณหญิงกัลยาเป็นประธานฯ ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการชลกรชุมชน” เพื่อเร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง-อย่างยั่งยืนในพื้นที่อิสานภายใต้แนวคิด-ประหยัดและใช้หลักธรรมชาติช่วยธรรมชาติ

ดำเนิน พรมไชยา/ข่าว-ภาพ