มหาลัยนราธิวาส ระดมคลังสมองด้านการศึกษาภาคใต้ หนุนเสริม ผลักดันทางวิชาการ สอนนักเรียน 5 จชต.เกือบ 1,000 ชีวิต

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ
มหาลัยนราธิวาส ระดมคลังสมองด้านการศึกษาภาคใต้ หนุนเสริม ผลักดันทางวิชาการ สอนนักเรียน 5 จชต.เกือบ 1,000 ชีวิต

วันนี้ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์(มนร.) เป็นเจ้าภาพครั้งที่ 7 จัดโครงการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับน้องๆระดับมัธยมตอนปลายกว่า 31 โรงเรียน จำนวน 800 คน จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้วยบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานภาครัฐ และทางจังหวัดนราธิวาส มีคลังวิชาการทางการศึกษา มนร. ให้ความสำคัญในการผลักดันทางวิชาการให้เยาวชนในหลายพื้นที่ ด้วยสถิติข้อมูลการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าภาคอื่นๆของประเทศไทย สิ่งเหล่านี้คือแรงจูงใจให้สร้างโครงการทางวิชาการตอบโจทย์ให้บุคลากรในพื้นที่เพิ่มทักษะให้มากเป็นพิเศษ ทั้งทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และอื่นๆ เพื่อก้าวทัน ยกระดับความสามารถสู้การแข่งขันได้ด้วย
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ทางจังหวัดนราธิวาส สนับสนุนผลักดันโครงการด้านการศึกษาในทุกระดับ จึงมั่นใจว่าทาง มนร. ที่จะสานต่อด้านวิชาการ เป็นอีกหนึ่งคลังความรู้ให้น้องๆระดับมัธยมได้เสริมทักษะ ยกระดับด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในครั้งนี้ได้ จึงได้มาพบปะให้ขวัญและกำลังใจแก่ทีมงาน และนักเรียนเกือบพันชีวิตในครั้งนี้ ได้แนะ ” อย่าหลับในช่วงเรียนรู้ เก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุด ”

ผศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) กล่าวว่า โครงการนี้ย่างก้าวสู่ปีที่ 7 มนร. พยายามสานฟันน้องๆเยาวชนให้เต็มที่ ด้วยกับบุคลากรที่ตั้งใจมอบให้เยาวชนระดับมัธยมตอนปลาย มนร.ในฐานะเป็นเจ้าภาพโครงการนี้ เพื่ออยากเห็นลูกหลานมีอนาคตที่ดีได้ อนาคตลูกหลานดี คุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ภาคใต้จะดีขึ้นตามมา ด้วยกับการโอกาสทางการศึกษา

ดร.อาสลัน หิเล คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนร. กล่าวว่า ในฐานะที่คณะวิทย์ฯ เป็นเจ้าภาพโครงการในครั้งนี้สู่ปีที่ 7 เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนวางแผนด้านการศึกษา และกับผลที่ได้มานั้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ยกระดับการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ได้ระดับที่ดีขึ้น และจะยังคงสานต่อให้มีต่อไป

โครงการนี้เพื่อตอบโจทย์น้องๆ มัธยมตอนปลายได้เตรียมพร้อมด้านวิชาการสู่ระดับอุดมศึกษา และย่างก้าวสู้การแข่งขันระดับอื่นๆได้ สร้างแรงบันดาลใจในการวางแผนอนาคตของเด็ก และยกระดับจากเกณฑ์หรอื ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ต่ำศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ให้ดีขึ้นได้ โครงการนี้เป็นเชิงค่ายการเรียนรู้ เริ่มตั้งแต่ 25 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2562 นี้
#หนุ่มภาคใต้