ณ. วัดสนธิกร (ธ) เครือข่ายสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเพชรบูรณ์

วันที่26 กันยายน 2563 ณ. วัดสนธิกร (ธ) เครือข่ายสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเพชรบูรณ์ นำโดย นางนิษฐ์รพี จุลร์ษเฐียร ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานทหารผ่านศึก จ.เพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่เครือข่ายทหารผ่านศึก ร่วมกับทหารผ่านศึก นอกประจำการจำนวน21นาย

ทำการพัฒนาตัดหญ้าบริเวณวัดสนธิกรประชาราม ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงานและได้ทาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่เหนือให้มีความสวยงาม ซ่อมแซมไฟฟ้าและ ประปาภายในวัด ที่ชำรุด ตามสภาพให้กับมาใช้การได้ตามปกติ ในการมาร่วมทำความดีครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จากทหารผ่านศึกเป็นอย่างดี และขอสัญญาว่าจะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้ามีการร้องมา