ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำสร้างฝายชั่วคราวแก้แล้งนี้

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำสร้างฝายชั่วคราวแก้แล้งนี้

27มีนาคม2566
การพัฒนาปรับปรุงสภาพพื้นดินปลูกหญ้าเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนและท่องเที่ยวออกกำลังกายและทำฝายกั้นน้ำปิงแก้ปัญหาภัยแล้งมาเยื่อนในหน้าแล้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความพร้อมเพียงความรักสามัคคีป้องดองในหมุ่บ้านและส่วนเทศบาลฯโดยทีมงานนายประพิศ อุยคำ นายกเทศมนตรีเชียงดาวพร้อมคณะผู้บริหารกองช่างและชาวบ้านหมู่ที่7ตำบลเชียงดาว จำนวน100 คน

ร่วมสามัคคีกันสร้างชุมชนเข็มแข็งปรับปรุงสวนหย่อมหน้าดินวางท่อสูบน้ำส่งน้ำติดสปิงเกอร์บำรุงหน้าดินเพิ่มความชุมฉ่ำเหมาะกับการใช้เป็นที่ออกกำลังกาย พักผ่อนคลายร้อนและออกกำลังกาย และยังเตรียมจัดกิจกรรมกิจกรรมงานสืบชะตาน้ำปิงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึง การสร้างฝายชั่วคราวแก้ภัยแล้งสามารถสูบน้ำใช้กับการเกษตรกรรมในพื้นที่หมู่7 และเป็นสถานที่เล่นน้ำในช่วงสงกรานต์ พอถึงหน้าฝนก็จะเข้าสู่ปกติมีน้ำใช้ทั่วไป