นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการเปิดประกวดมะขามหวานสายพันธุ์ต่างๆ

วันที่ 27 มกราคม 2563 นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการเปิดประกวดมะขามหวานสายพันธุ์ต่างๆ

มีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชาตรี บุนนาค และ เกษตรอำเภอทั้ง 11 อำเภอ ร่วมเปิดงานประกวด ผลผลิตมะขามหวาน มีพันธุ์สีชมพู พันธุ์สีทอง พันธุ์ประกายทอง พันขันตรี และพันธ์อื่นๆ รางวัลผู้ชนะเลิศที่ 1 ได้ โล่รางวัลพร้อมเงินสด 10,000 บาทรางวัลที่ 2 ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินสด 5,000 บาทรางวัลที่ 3 ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินสด 3,000 บาท หลังจากนั้นจะมีการประกวดสุดยอด (มะขามหวานที่ 1 ของแต่ละพันธ์) จากการสํารวจสวนวันที่ 28-29 มกราคม 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท มะขามหวานพันธุ์ประกายทอง ผู้ที่ได้รางวัลที่ 1 นางนิภาวรรณ แร่นาค จากตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่ง

ผู้ที่ได้รางวัลที่ 1 มะขามหวานพันธุ์สีทอง นายพิษณุ สายพรม จากตำบลวังชมภู อำเภอเมือง
ผู้ที่ได้รางวัลที่ 1 มะขามหวานพันธุ์สีชมพู นาย สุบัน นวลยง จากตำบลตะเบาะอำเภอเมือง
ผู้ที่ได้รางวัลที่ 1 มะขามหวานพันธุ์ขันตี นางสังเวียน นวลยง จากตำบลตะเบาะอำเภอเมือง
ผู้ที่ได้รางวัลที่ 1 มะขามหวานพันธุ์อื่นๆ นายคนึง กองสี จากตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง
หลังจากมีการลงสวน ของผู้ที่ได้รางวัลจากมะขามพันธุ์ต่างๆในวันที่ 28 ถึง 29 มกราคม คณะกรรมการจะได้มาตัดสินกันว่า ใครจะเป็นผู้ได้รับรางวัลที่ 1 และถ้วยพระราชทาน ซึ่งจะมีการ ประกาศผล ในเย็นวันที่ 30 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.30 น เป็นต้นไป