ชาวแสมสารร่วมทำบุญไหว้บรรพบุรุษและสัมภเวสีขอความคุ้มครองขับไล่สิ่งเลวร้าย

ชาวแสมสารร่วมทำบุญไหว้บรรพบุรุษและสัมภเวสีขอความคุ้มครองขับไล่สิ่งเลวร้าย

วันนี้ 27 ม.ค.63 นายประเสริฐ พิทักษ์กร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และ นายสมประสงค์ วังแก้วหิรัญ ผู้ช่วย สส.ชลบุรี เขต8 สัตหีบ ตลอดจน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวตำบลแสมสาร ร่วมจัดงานทำบุญประจำปี เนื่องในโอกาส วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 โดยได้รับเกียรติจาก นายเสน่ห์ พิทักษ์กร ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มาเป็นประธานในพิธี โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 18 รูป สามเณร จำนวน 6 รูป จากวัดช่องแสมสาร นำโดยพระครูวิสารทสุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวงและเจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมง คลและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพ บุรุษ สัมภเวสี และผีไร้ญาติ ณ บริเวณชายทะเล หาดสีทอง ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
นายประเสริฐ พิทักษ์กร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสารกล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นประเพณีการทำบุญประจำปี เนื่องในโอกาส วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ร่วมกันของพี่น้องชาวตำบลแสมสาร ที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อ ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ สัมภเวสี และผีไร้ญาติด้วยการตั้งโต๊ะกลางแจ้งให้มาร่วมรับส่วนบุญส่วนกุศลและคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข ประสบความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ การงาน พร้อมขับไล่สิ่งเลวร้ายต่าง ๆ ที่ผ่านมาให้หมดสิ้นไป นอกจากนี้ผู้นำชุมชน พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนชาวแสมสารผู้ใจบุญได้นำข้าวสารมารวมกันเกือบ 1,000 ถุง และไข่ไก่ จำนวน 100 แผง จากพระครูวิสารทสุตากร เจ้าคณะตำบลพลูตาหลวงและเจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร แจกให้กับคนยากคนจน ในตำบลแสมสาร ที่ได้มาร่วมทำบุญในวันนี้

ตามความความเชื่อว่า เมื่อได้ทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ สัมภเวสี และผีไร้ญาติ ตลอดจนแจกจ่ายข้าวสารให้กับคนยากคนจนในพื้นที่แล้ว จะสามารถขจัดปัดเป่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เข้ามาแผ้วแพน ชาวตำบลแสมสารให้ผ่านพ้นไปได้ ด้วยบารมีของบรรพบุรุษ เจ้าที่เจ้าทางที่ได้ช่วยเหลือ
ชาวแสมสารจะทำบุญประเพณีกลางบ้านนี้เป็นประจำทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน และยืนยันว่าจะทำบุญตามประเพณีเช่นนี้ตลอดไป เมื่อถึงวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี สำหรับงานทำบุญขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 นี้ ในอดีตเรียกว่าทำบุญข้าวหลามโดยจะมีชาวบ้านมาร่วมกันเผาข้าวหลามในวันที่ทำบุญ แต่สภาพปัจจุบันไม่มีการเผาข้าวหลามแล้ว แต่ก็ยังมีชาวบ้านซื้อข้าวหลามมาร่วมทำบุญเพื่อสืบทอดประเพณีชื่อเดิมคือ “ทำบุญข้าวหลาม ขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 ช่องแสมสาร” สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากตัวอำเภอสัตหีบ ประมาณ 15 กม. มีพื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ 32 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,000 ไร่ มีหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครอง 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านช่องแสมสาร หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำเค็ม หมู่ที่ 2 บ้านหัวแหลม หมู่ที่ 3 และบ้านหนองกระจง หมู่ที่ 4 มีประชากรล่าสุด เมื่อปี 2561 จำนวน 6,418 คน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 7 คน มี นายอดุลย์ รักษ์สกุลสงสัย เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร ในปัจจุบัน

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก