ยโสธร”รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ยโสธร”

ยโสธร”รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ยโสธร”

เย็นวาน 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา16.30 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลกุดชุมพัฒนา ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอกุดชุม ในการเดินทางมาครั้งนี้ มีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับพร้อมกับนายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม
นายพิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายธีระพงษ์ ไชยราช โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร นายสุวิทย์ ศรีขันธ์ สำนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์ โสมนา หัวหน้ากลุ่มวิศวการขนส่งจังหวัดยโสธร นายอมเรศ นันทภัฒน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธรนางสาวพุทธืมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร

นายสุริยัน ศิริดล พัฒนาการอำเภอกุดชุม นายมงคล ชื่นตานา ยกเทศมนตรีเทศบาลกุดชุมพัฒนาพร้อมทีมงาน กำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอกุดชุมและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลใหการต้อนรับหลังจากที่ได้รับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องชาวอำเภอกุดชุมเรื่องถนนเชื่อมต่อระหว่าง เจ้าเสด็จเชื่อมต่อกับถนนวารีราชเดชยังเป็นปัญหาต่อการสัญจร ไปยังจังหวัดมุกดาหาร ที่เส้นทางยังมีปัญหาอยู่นอกจากนี้ พณฯท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเดินทางไปเปิดแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอกุดชุมที่หนองบักทอก่อนเดินทางกลับไปขึ้นเครื่องที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

//_พลากร แก้วขวัญข้า