องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
องคมนตรี
ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปติดตามการดำเนินงาน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง พร้อมติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบบริเวณดอยอ่างขาง
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของมูลนิธิโครงการหลวง เริ่มดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2512 ด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชประสงค์ให้ชาวเขาในพื้นที่เลิกปลูกฝิ่น พืชเสพติดที่ทำลายความมั่นคงของประเทศ สถานีฯ อ่างขางจึงเป็นสถานีเกษตรหลวงแห่งแรกที่ดำเนินการวิจัยหาพันธุ์พืชเขตหนาวที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมแก่เกษตรกรปลูกเป็นอาชีพสร้างรายได้ทดแทน รวมทั้งยังนำพันธุ์ไม้โตเร็วต่างถิ่นมาปลูกเพื่อฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบ จนทำให้สภาพดอยหัวโล้นในอดีตกลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ในปัจจุบัน เกษตรกรชาวเขา 4 ชนเผ่า ได้แก่ ชาวลาหู่ (มูเซอ) ดาราอั้ง (ปะหล่อง) จีนยูนาน และ ไทใหญ่ มีรายได้มั่นคงจากการปลูก สตรอว์เบอร์รี พีช พลับ พลัม ผักอินทรีย์ การเพาะเห็ดในโรงเรือนต้นแบบพลังงานสะอาด รวมทั้งชา และกาแฟอาราบิกา ซึ่งปลูกภายใต้ร่มเงา ต้นอาโวคาโด เพื่อป้องกันน้ำค้างแข็งในช่วงหน้าหนาว และยังเป็นผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมที่บรรจุในกระเช้าของขวัญปีใหม่ วางจำหน่ายในงานโครงการหลวง 2563

ระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอด การดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์อันยั่งยืนแก่ราษฎรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยทรงมุ่งเน้นให้มีการจัดการที่สมดุล ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐจึงได้ประสานความร่วมมือในการทำหน้าที่จัดการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยรอบดอยอ่างขาง โดยสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ทำหน้าที่ช่วยเหลือส่งเสริมด้านการอาชีพเกษตรกรรมเพื่อสร้างความอยู่ดีกินดี รวมทั้งยังมีการสนับสนุนด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน การศึกษาแก่เยาวชน การส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า และการสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ถิ่นฐาน โดยหลังจากที่องคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปของหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมประชุมแล้ว ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่บริเวณด้านหน้าสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการวางแผนปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ยืนต้น และไม้เศรษฐกิจได้แก่ กาแฟอาราบิกาภายใต้ร่มไม้ใหญ่ ซึ่งจะสร้างความร่มรื่น ความสวยงามแก่พื้นที่ และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้ เป็นพื้นที่พักผ่อนของประชาชนที่เข้าไปเยี่ยมชม จากนั้นองคมนตรีได้ปลูก “ต้นพญาไม้” ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่พบกระจายตามสันเขาป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น ในประเทศไทย ถือเป็นไม้ยืนต้นที่มีชื่อเป็นมงคล ในบางจังหวัดภาคเหนือและภาคใต้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ขุนไม้”

ผลการดำเนินงานมามากกว่า 50 ปีของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สำคัญต่อประเทศ และมีพืชพรรณไม้เขตหนาวหลากหลายชนิดที่สร้างความสวยงามแก่พื้นที่ พันธุ์ไม้เขตหนาวจากต่างประเทศที่เป็นจุดดึงดูดความสนใจของผู้เข้าเยี่ยมชมที่สำคัญคือซากุระญี่ปุ่น โดยโครงการหลวงได้นำสายพันธุ์ซากุระแท้จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาปลูกทดสอบครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2540 จำนวน 5 ต้นจากนั้นได้ทยอยนำต้นพันธุ์จากแหล่งต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน นิวซีแลนด์ ภูฎาน เข้ามาทดสอบเพิ่มเติม ปัจจุบันมีจำนวน 31 สายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่น และไต้หวันที่ออกดอก และเจริญเติบโตได้ดีโดยปลูกเรียงรายตามเส้นทางแปลงวิจัยทดสอบพืชผลเขตหนาว และในลานซากุระด้านบนของสวนแปดสิบ จำนวน 1.800 ต้น คาดว่าปีนี้ซากุระญี่ปุ่นจะเริ่มออกดอกตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมเป็นต้นไป ประชาชนสามารถขึ้นไปเที่ยวชม เรียนรู้แปลงเกษตร และถ่ายภาพซากุระญี่ปุ่นที่ออกดอกบานสะพรั่งรับเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้