สจจ.พะเยา จัด กิจกรรมนัดพบแรงงาน พร้อมช่วยเหลือคนหางานให้มีงานทำ”

“สจจ.พะเยา จัด กิจกรรมนัดพบแรงงาน พร้อมช่วยเหลือคนหางานให้มีงานทำ”
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรม นัดพบแรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมให้บริการคนหางานกว่า 1 พันอัตรา พร้อมส่งเสริมการมีงานทำให้มีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือคนหางาน นักเรียน นักศึกษา ให้มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม ได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันที่ 26 กันยายน 2563 นายฤชุชัย โปธา จัดหางานจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ได้จัดงานนัดพบแรงงาน ขึ้นในวัน ที่ 26 -28 กันยายนนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ภาคเอกชน มาร่วมรับสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการมีงานทำได้มีโอกาสพบกับนายจ้างได้โดยตรง ซึ่งในวันนี้มีผู้สนใจมาหางานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยาได้จัดบริการนัดพบแรงงาน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้กรมการจัดหางาน มอบหมายสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด เตรียมตำแหน่งงานพร้อมให้บริการทั่วประเทศ วันที่ 26-28 กันยายนนี้ ควบคู่ JOB EXPO THAILAND 2020
นายฤชุชัย กล่าวต่อว่า กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์ และการให้บริการภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมนิทรรศการ เล่นเกมส์ มอบของที่ระลึก อาทิเช่นสำนักงานแรงงานจังหวัด ได้นำแผ่นพับความรู้ในภารกิจ และการให้บริการติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ พร้อมเล่นเกมส์ แจกของที่ระลึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ภารกิจ และนำกิจกรรมสาธิตการฝึกอาชีพการนวดเพื่อสุขภาพ และอาชีพการตัดผมบุรุษ มาไว้บริการประชาชนที่มาร่วมงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ลูกจ้าง นายจ้าง และความปลอดภัยในการทำงาน แจกเอกสารแผ่นพับสร้างการรับรู้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน และสำนักงานประกันประกันสังคม ได้จัดนิทรรศการนำความรู้ด้านการประกันสังคม และเล่นเกมส์ รับของที่ระลึก ซึ่งทุกหน่วยงานได้บริการฟรีทุกรายการ

ด้านนางสาว บุญพิทักษ์ สุดเสน่ห์ อายุ 25 ปี จากอำเภอเมืองพะเยา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เคยทำงาน ที่จังหวัดชลบุรี สาเหตุที่ต้องกลับมาบ้านเนื่องจากปัญหาของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 และต้องกลับมาดูแลคุณยาย ทราบข่าวการจัดงานนัดพบแรงงานนี้จากเพจสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา และติดตามข่าวของกรมการจัดหางาน ต้องขอขอบคุณหน่วยงานของกระทรวงแรงงานที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเปิดโอกาสให้ได้พบกับนายจ้าง โดยตรง ได้มีตำแหน่งงานที่ว่างที่หลากหลายในจังหวัดพะเยาซึ่งในวันนี้มีความคาดหวังว่าจะได้มีงานทำ และขอฝากให้ภาครัฐได้มีการพัฒนา Applications การจับคู่หางาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถ Matchingตำแหน่งงานได้แม่นยำตรงตามความต้องการของนายจ้างและผู้ที่ต้องการหางาน และสามารถติดตามตำแหน่งงานว่างใน Applications ได้ จะได้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
สำหรับผู้ที่ต้องการหางานทำที่สามารถกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้า หรือหาหลักสูตรอบรมพัฒนาอาชีพของกระทรวงแรงงาน ได้ที่ www.ไทยมีงานทำ.com หรือสามารถไปใช้บริการได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา โทร 054 887261 – 5 นายฤชุชัย กล่าวในท้ายที่สุด