อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติบริเวณรอบกว๊านพะเยา ตำบลแม่ใส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติบริเวณรอบกว๊านพะเยา ตำบลแม่ใส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดีเ ” ราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถนนสายรอบกว๊านพะเยา เขตพื้นที่ตำบลแม่ใส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 และเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ถนนสายรอบกว๊านพะเยา (เขตพื้นที่ตำบลแม่ใส) เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 โดยมี นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดพะเยา, ส่วนราชการระดับจังหวัด นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองพะเยา นายสันติ สารเร็ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตำบลแม่ใส ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ถนนสายรอบกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก เขตพื้นที่ตำบบแม่ใส โดยประชาชนจิตอาสาพระทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน