ตราด บรรยากาศด่านชายแดนบ้านหาดเล็ก หลังจากได้มีประกาศคำสั่งจากจังหวัดตราด

ตราด บรรยากาศด่านชายแดนบ้านหาดเล็ก หลังจากได้มีประกาศคำสั่งจากจังหวัดตราด

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563
บรรยากาศด่านชายแดนบ้านหาดเล็ก หลังจากได้มีประกาศคำสั่งจากจังหวัดตราด เรื่องมาตรการในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก ตัวแทนออกของและผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก ตราด-เกาะกง ออกเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 และเริ่มใช้ประกาศในวันจันทร์ที่ 25พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลา ดังกล่าวก็ได้มีผู้ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้า รถขนส่งสินค้า เริ่มเดินทางเข้าออกผ่านด่านกันแล้ว

โดยในวันนี้ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 บรรยากาศด่านชายแดนบ้านหาดเล็ก ช่วงเช้า มีรถบรรทุกขนส่ง สินค้า ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร ที่ ใช้ระยะทางไม่เกิน เวลาที่ ทางประกาศของจังหวัดตราดกำหนด คือ ใช้เวลาขนส่งสินค้า เข้าและออก ภายในระยะเวลา 7 ชั่วโมง โดยมีผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก ตัวแทนออกของและผู้ที่เกี่ยวข้อง เดินทางเข้ามา ต่อคิวลงทะเบียน เพื่อที่จะเดินทางออกไปยัง จ.เกาะกง ประเทศกัมพูชา เพื่อส่งสินค้า ส่วนมากจะเป็นรถส่งของ ตู้คอนเทนเนอร์ ที่บรรจุอาหารทะเล และสินค้าทางการเกษตร ทั้งนี้ ผู้ขับรถขนส่งสินค้าและผู้ติดตามประจำรถขนส่งสินค้าที่ออกไปนอกราชอาณาจักรต้องกลับเข้ามาภายในราชอาณาจักรภายใน 7 ชั่วโมงกรณีไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดบุคคลดังกล่าวต้องเข้าสู่กระบวนการกักกันไว้เพื่อสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วันในสถานที่ ที่จังหวัดตราดจัดเตรียมไว้เป็นการเฉพาะ…

ทีมข่าว ฅนหาเรื่อง จ.ตราด 062-8791962