สุราษฎร์ธานี /: กิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลเกาะสมุย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน “ในโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายสดุดีพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สุราษฎร์ธานี /: กิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลเกาะสมุย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน “ในโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายสดุดีพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

.

รายงาน : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 -15.00 น. นางถนอมศรี รัตนรักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย มอบหมายให้ นางสาววาสนา บรมธนรัตน์ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย พร้อมด้วยกรรมการฯ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุย ธนาคารเลือดโรงพยาบาลเกาะสมุย ร่วมกับโลตัส ละไม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน “ในโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายสดุดี พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน โลตัส ละไม นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม มีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต 58 ราย ได้รับโลหิต 42 ยูนิต (คิดเป็น 16,800 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง 16 ราย ไม่มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา และอวัยวะแต่อย่างใด ณ โลตัส ละไม หมู่ที่ 4 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี .